Utleie av beite

Tolga kommuneTolga kommune ønsker å leie ut «Pleiehjemsteigen» GID 58/2 bestående av ca. 30 daa beite, herav 19,5 daa klassifisert som innmarksbeite. Beite ligger sentralt plassert like nord for Tolga sentrum. Pris på leie er kr 100 pr. daa. Interesserte gårdbrukere bes sende inn skriftlig søknad innen 20. februar 2013. I søknaden må disponering av egen og leid jord, samt dyretall framgå. Leietaker vil bli valgt på bakgrunn av behov. Søknad og evt. spørsmål rettes til landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen ved Tolga kommune

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
05.02.2013