Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

FunksjonshemmedeTjenesten for funksjonshemmede har hovedansvar for:

  • Dagtilbud
  • Avlastning helg/ferier
  • Støttekontakt
  • Tilrettelegging av botilbud og oppfølging egen bolig/leilighet
  • Fritidstilbud

Ved behov for TT-kort les mer hos Hedmark-trafikk

 

 

Fagleder TFF 

Fredrik Axthorne 

Tlf: 474 74 404

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
09.03.2015

Kontakt omsorgstjenester

 

Virksomhetsleder PLO:
Siv Stuedal Sjøvold
Tlf: 915 27 252

Fagleder hjemmebasert: 

Berit Flatgård  

Tlf 474 53 628

Fagleder sykehjem:
Elisabeth Grøtli 

Tlf. 400 22 104 

Fagleder demens: 

Ann-Kristin L.Sandvik

Tlf: 488 66 714

Ergoterapeut:
Rigmor Bjørsagård

Tlf 47 97 11 30

Konsulent:
Linn Veronica Grue

Tlf: 62 49 64 50 /498

Fagleder TFF 

Fredrik Axthorne

Tlf: 474 74 404

Kjøkkensjef:
Sissel Hegseth
Tlf: 40 43 56 48

Sykehjem, pleieavdeling:    
Tlf: 400 32 025

Hjemmebaserte tjenester:   
Tlf: 488 92 118
Koordinerende kontakt, hjelpemidler:
Tlf: 62 49 64 50

Samordning aktiviteter:
Ann Kristin Sandvik
Tlf: 488 66 714
Kreftsykepleier
Turid Thorbjørnsen
Tlf 474 55 943

Dagtilbud Helbladgården: 

40 02 92 83/ 99 26 64 64