Konsekvensutredningene for Tolgafallene er tilgjengelige

OpplandskraftOpplandskraft har sendt sin konsesjonssøknad med KU-utredninger til NVE i begynnelsen av november. Derfor antok man at NVE ville legge ut en høringssak ang utbygging av Tolgafallene i løpet av november/desember.

Når det gjelder videre behandlingen av denne søknaden så ønsker NVE å se søknaden sammen med konsesjonssøknadene for spenningsoppgradering av 66 kV nettet fra Tynset til Røros til 132 kV, samt konsesjonssøknaden for ny transformatorstasjon i Tolga. NVE ønsker en felles høringsrunde på 3 måneder for alle søknadene.

 

Med bakgrunn i at dette tar lengre tid enn antatt, har Opplandskraft derfor gitt tilslutning til at konsekvensutredningene for utbygging av Tolgafallene kan legges ut på våre hjemmesider slik at våre innbyggere kan begynne å gjøre seg kjent med utredningene til høringssaken starter.

 

Min oppfordring blir derfor; Benytt anledningen, og start jobben med å sette dere inn i konsekvensutredningene. Konsekvensutredninger kraftutbygging

 

Hilsen
ordfører

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
20.12.2012