Nord-Østerdal musiker

Nord Østerdal musikerNord-Østerdalmusiker er et tilbud til kor, vokalgrupper, korps, orkester og andre i Nord-Østerdal som trenger hjelp til

  • Utvikling av ideer
  • Korarrangement
  • Musikkarrangement
  • Komponering
  • Instruksjon
  • Solistoppgaver

 

 

Stillingen er interkommunal for Os, Tolga, Tynset og Alvdal kommuner og innhas av
Hans Fredrik Jacobsen og Tone Hulbækmo.

 

Tones spesialiteter er sang, harpe og tanginstrumenter.

Hans Fredriks spesialiteter er fløyter, gitar, torader og saxofon.

 

Kontakt: 62 49 65 00

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
06.11.2012

Kontakt kultur, fritid og bibliotek

Kultursjef
Eivind Moen
Tlf: 905 01 201
Biblioteksjef
Ina Mulvik

Tlf: 62 49 64 31
Hovedbiblioteket
Tlf: 62 49 65 34
Øversjødalen avd:
Tlf: 62 49 62 61
Fritidsklubben
Tlf: 905 20 428
Kirken i Tolga:
Tlf: 62 49 65 93