Kreftsykepleier

Sykepleier viser omsorg for eldre pasient

I Tolga kommune er Turid Thorbjørnsen Kreftsykepleier. Hun har spesial-utdanning innen kreftomsorg, og vil gjerne bistå deg og din familie om det er noe du trenger hjelp og støtte til.

Turid treffes på tlf 474 55 943.
Kreftsykepleier har fast kontordag på onsdager, men kan også kontaktes andre dager pr telefon.

Legekontoret og hjemmesykepleien er også behjelpelig med å formidle kontakt ved behov.

Publisert av: Kjetil Brodal
18.12.2015

Kontakt helse

Legekontoret
Tlf: 62 49 65 01
Legevakt

Tlf:På dagtid hverdager: 62 49 65 02

Tlf: Utenom kontortid: 116117 eller 62 48 22 11
Helsesøster
Torhild Mørch Christoffersen
Mobil: 474 58 104

Folkehelsekoordinator
Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630

Psykisk helse 
mobil:474 76 118
NAV
Tlf: 55 55 33 33

Krisesenter
Tlf: 61 27 92 20
Tannlegen
Tlf: 62 47 40 50
Fysioterapeut
Toril Sæther
Tlf: 975 16 419
Asgeir Hilmarsen
Tlf: 958 69 028

Kreftsykepleier 

Turid Thorbjørnsen
474 55 943
Ruskonsulent
Tone Holte
456 33 158