Ergoterapitjenesten

ErgoterapiErgoterapeuten har kontor ved Tolga omsorgstun og organisert under Tjenesten for Mestring – og Re - / Habilitering. Henvendelser til ergoterapeuten kan gjøres personlig, per telefon, henvendelse eller ved henvisning fra andre helse- eller omsorgstjenester.

 

Henvendelse til ergoterapeut 

 

Ergoterapeuten kan tilby tjenester til barn/unge og deres familier samt voksne og eldre som er i risiko for å få, eller har vansker med å mestre/utføre daglige aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom eller skade.

 Eksempler på ergoterapeutens arbeid:  

 

·    Rehabilitering etter skade og / eller sykdom og generell hverdagsrehabilitering

·    Syn – og hørselskontakt

·    Kontaktperson for NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark

·    Råd, veiledning og trening knyttet til helse og dagligdagse aktiviteter

·    Informasjon og veiledning ved behov for tilpasning av, og tilrettelegging i bolig, skole, publikumsbygg, utearealer osv.

·    Kartlegging/vurdering av funksjonsnivå (for eksempel som dokumentasjon ved søknader)

·    Råd, veiledning, montasje og opplæring ved behov for hjelpemidler i forhold til syn, hørsel, bevegelse, hukommelse og kommunikasjon

·    Veiledning ved behov for søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om varig lån av hjelpemidler

·    Formidling av enklere hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager (korttidslån)

 

Ergoterapeuten samarbeider med andre tjenester i kommunen, ulike aktører i spesialisthelsetjenesten, audiograf, logoped, optiker, NAV. m.fl.

Tjenesten er gratis.

 

Brosjyre ergoterapi 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
08.08.2017

Kontakt omsorgstjenester

 

Virksomhetsleder PLO:
Siv Stuedal Sjøvold
Tlf: 915 27 252

Fagleder hjemmebasert: 

Berit Flatgård  

Tlf 474 53 628

Fagleder sykehjem:
Elisabeth Grøtli 

Tlf. 400 22 104 

Fagleder demens: 

Ann-Kristin L.Sandvik

Tlf: 488 66 714

Ergoterapeut:
Rigmor Bjørsagård

Tlf 47 97 11 30

Konsulent:
Linn Veronica Grue

Tlf: 62 49 64 50 /498

Fagleder TFF 

Fredrik Axthorne

Tlf: 474 74 404

Kjøkkensjef:
Sissel Hegseth
Tlf: 40 43 56 48

Sykehjem, pleieavdeling:    
Tlf: 400 32 025

Hjemmebaserte tjenester:   
Tlf: 488 92 118
Koordinerende kontakt, hjelpemidler:
Tlf: 62 49 64 50

Samordning aktiviteter:
Ann Kristin Sandvik
Tlf: 488 66 714
Kreftsykepleier
Turid Thorbjørnsen
Tlf 474 55 943

Dagtilbud Helbladgården: 

40 02 92 83/ 99 26 64 64