Hus i gammelgataKommunestyret vedtok den 28. mai 2009 å innføre eiendomsskatt i Tolga kommune.  Eiendomsskatt er en generell kommunal beskatning av bygninger og grunn. Den er en ren objektbeskatning hvor eierens inntekstforhold, sosiale situasjon etc ikke har noen betydning. Den er den eneste skatt kommunen selv har styringen med og hvor inntektene i sin helhet tilfaller kommunen. 

Under finner du en del relevant informasjon om eiendomsskatten.

Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte Hallvard Urset
på tlf. 62 49 65 00 

Nyheter

Bostøtte hus med penger foranEiendomsskattelista for Tolga kommune legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget og her i 3 uker fra 19.03.15. Alle med ny takst og endring av takst har fått tilsendt faktaopplysninger om sin eiendom, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan dette er fremkommet. Eventuelle feil eller klager sendes Tolga kommune innen 6 uker fra mottatt takst.

 

19.03.2015

Tolga sentrum elvEiendomsskattelista for Tolga kommune  legges ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i kommunehuset i 3 uker fra d.d.  I løpet av mars vil alle med ny takst få tilsendt faktaopplysninger om deres eiendom, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan denne er fremkommet.  Evt. tilbakemeldinger om feil eller klager ved utskrivning av eiendomsskatten, kan skriftlig gis til Tolga kommune innen 3 uker fra du mottar taksten.  Års-skattebeløpet vil bli fordelt over 2 terminer.  

28.02.2013

Kontakt Bolig og eiendom

Byggesaksbehandler: 

Tore Skjøtskift

Tlf: 62 49 65 18
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
Brann og feiing:
MHBR

Tlf: 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 95 92 91 21
Eiendomsskatt:
Hallvard Urset
Tlf. 62 49 65 00
Tolga vannforsyning: 
Tlf:95 92 91 21
(Kommunalteknisk vakt)