Idrett som næring

Prosjekt «Idrett som næring». 

I tett samarbeid med idretten og med støtte fra Hedmark fylkeskommune, ønsket Tolga og Os kommuner å utvikle idrett som grunnlag for næringsutvikling.

Kommunene har pr i dag flotte og attraktive idrettsfasiliteter, samtidig som nye anlegg er under planlegging. Flere av anleggene er tilrettelagt for helårsbruk.

 

Idretten i begge kommuner har stor kompetanse i forhold til arrangementsavvikling. Plasseringen nær Røros er sentral i forhold til turisme generelt, mens kommunenes klimatiske forhold gjør at man har store fortrinn i forhold til vinteridrett spesielt.

 

Prosjektlederen jobbet tett både mot idretten i de to kommunene og Destinasjon Røros. Dette for å spille på de synergier og muligheter som ligger i forhold til produktutvikling, innsalg og det å se idrett som en del av reiselivsproduktet. Prosjektet var i utgangspunktet treårig. Prosjektet er nå avsluttet, men her er målsettingene som det ble jobbet med:

Prosjektets målsetting:  

  1. Styrke eksisterende næringer
  2. Initiere det å se idrett som grunnlag for næring og et potensial for å skape og utvikle nye arbeidsplasser
  3. Skape attraktivitet som kan gi tilflytting til regionen
  4. Bidra til at idrett blir sett på som et produkt som skaper merverdi for regionen.

Prosjektlederens hovedoppgaver vil være:  

  1. Bygge opp, utvikle og legge til rette for en organisering rundt idretten som gir grunnlag for næringsutvikling
  2. Samarbeide med eksisterende næringer om produktutvikling, utvikling av salgbare og tilgjengelige opplevelsespakker
  3. Øke innsatsen på markedsføring av reiselivsrelaterte tilbud i Tolga og Os, og samtidig å dra veksler på nærheten til Røros
  4. Initiere og utvikle nye aktiviteter
  5. Samle og koordinere ulike typer aktiviteter og aktører.

 

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
23.10.2013

Kontakt prosjekter

Ragnhild Aashaug 

ordfører

Tlf:970 40 929  

 

May I.Løseth 

sektorleder samsunnsutvikling

Tlf: 977 46 282