Planer

Her er en oversikt over aktive planer i Tolga kommune. Oversikt over reguleringplaner og arealplaner finner du under Bolig og eiendom.

 

Her finner du også GISLINE - planarkiv

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for TOLGA kommune 2016 - 2020
Arkivplan

Beredskapsplan  

 

ROS-analyse 

 

Beredskapsplan for Tolga kommunale barnehager

Bibliotekplan 2010-2016

Boligsosial plan  2014-2020

Boligpolitisk helhetlig plan 2014 -2020 sammendrag

Kunnskapsgrunnlag - boligpolitisk helhetlig plan 2014 2020

Eierskapsmelding
Folkehelsestrategi 2014-2017
Forvaltningsplan Londalen
Forvaltningsplan Magnilldalen
Handlingsplan for PLO 2011 - 2020
Handlingsplan PLO kortversjon
Klimaplan 2010-2020
Hjorteviltplan 2015 - 2020

Plan for idrett og fysisk aktivitet i Tolga kommune:

 

Plan for idrett og fysisk aktivitet i Tolga kommune 2017-2020

 

Prioritert handlingsprogram 2017-2020

 

Uprioritert langtidsplan 2021-2024

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2017
Kommunikasjonsstrategi 2014-2018
Kriseinformasjonsplan
Kommuneplan planbestemmelser 2008 - 2018
Kommuneplankart Tolga/Os
Kommunedelplan Eidsmoen
Markedsføringsplan
Styringsplattform - Oppvekst 2015 - 2020
Overgang fra barnehage til skole
Planbeskrivelse Vingelen
Regionplan Røros bergstad og Circumferensen
Rehabiliterings- og habiliteringsplan 2009 - 2015
Rusmiddelpolitisk handlingsplan (Interkommunal)

Styringsplattform - Samfunnsutvikling 2015 - 2020

    Vedlegg styringplattform 
    Samfunnsutvikling

Strategiplan for mottak og integerering av innvandrere
Strategisk Næringsplan 2013 - 2020

Trafikksikkerhetsplan-tiltaksdel

Trafikksikkerhetsplan-tillegg

Tiltaksplan for landbruket Tolga
Styringsplattform - Velferd 2015 - 2020
 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
22.06.2017