Mann i motorbåt - med tillatelse
For å verne vår natur mest mulig reguleres motorferdsel i utmark av lover og forskrifter. Disse finner du i høyre marg.

 

Det er kun personer med tillatelse som får drive leiekjøring i utmark.

 

Dette må søkes om, og tillatelse tildeles for en fireårsperiode. Det kan søkes om dispensasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

søscootereEn kommentar til overskrifta i stykket om eventuell skuterløype i Tolga i AR  på side 5 i dag. Tolga kommune vurderer IKKE å etablere skuterløype i Tolga Østfjell. Tolga Østfjell er villreinområde og derfor uaktuelt. Foreløpige vurderinger (før møtet med grunneierene), er at området Øversjødalen- Langsjøen kan egne seg

24.01.2014

Snøscooter i Forollhogna. Foto Arne NyaasTillatelsene til leiekjøring med snøscooter 2013v- 2016 er nå vedtatt. Her er ny oversikt: Oversikt over personer med tillatelse til leiekjøring med snøscooter i Tolga kommune 2013-2016 

Foto: Arne Nyaas

22.10.2013

Snøscooter i Forollhogna. Foto Arne NyaasAlle som har tillatelser fra tidligere og nye som har behov for bruk av snøscooter, småfly eller helikopter til nødvendige transportoppdrag innenfor grensene til Forollhogna nasjonalpark vinteren 2013, må søke om tillatelse innen 1.desember 2012. Les mer på nasjonalparkstyrets hjemmesider.

22.11.2012