Kom med forslag til ungdomsstipend-og gründerpriskandidater

Ungdomsstipend 2014Tolga kommune ønsker med prisen «Årets unge Tolga gründer» å stimulere til og fremme etableringsvilje og nyskaping blant personer under 35 år. Prisen skal bidra til økt fokus på entreprenørskap og innovasjon blant unge i Tolga. Har du forslag på aktuelle personer kan dette sendes Tolga kommune innen 1.juni 2018. Se mer informasjon om prisen i utlysningen.

Ungdommer i Tolga kan søke om ungdomsstipend. Stipendet på 10.000,- skal hjelpe frem unge talenter innen et utvidet kulturbegrep; sang og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett. Søknad sendes til Tolga kommune; postmottak@tolga.kommune.no, innen 20.mai 2018. Se mer om prisen i utlysningen. På bildet ser vi vinnerne av ungdomsstipendet i 2014 Tore Leren og Alf Hulbækmo sammen med ordfører Ragnhild Aashaug.

 

 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
07.03.2018