Innkalling formannskapsmøte

Tolga kommuneFormannskapet har møte torsdag 8.mars kl. 09.30 på Storstua i kommunehuset. Sakene i sin helhet kan ses i møteinnkallinga og tilleggssak 18. Administrasjonsutvalget har også møte samme dag. Sakene ses her.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
01.03.2018