Barn hos lege

Skolehelsetjenesten  

Skolehelsetjenesten i Tolga kommune dekker 1-10 klasse og er en videreføring av det forebyggende helsearbeidet på helsestasjonen. Skolehelsetjenesten har som formål å fremme god helse blant elevene. Helsesøster lytter, gir råd og veiledning, og formidler kontakt med lege, psykolog og andre. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysning i plenum.  

 

 

 

 

Veiledende program/ helseopplysning i plenum:

 

·    1. klasse. Førskoleundersøkelse når barnet fyller 6 år/ før skoleoppstart. . 

·    2. klasse vaksinering DTP-IPV ( Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)  Syn og

         hørsel.

·    3. klasse høyde og vekt. Fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Hygiene,

         egenomsorg, ulykker. 

·    5. klasse. Pubertetsundervisning. 

·    6. klasse vaksinering MMR ( meslinger, kusma og røde hunder)

·    7. klasse vaksinering HPV  x 3 doser – (Mot livmorhalskreft) Kun jenter.

·    8. klasse. Høyde og vekt. Kosthold og trening.

·    9. klasse – Undervisning om rus og tobakk 

·    10. klasse vaksinering DTP-IPV (Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)

           Undervisning om seksuell helse og prevensjon. Psykisk helse.

 

Aktuelle tema ved individuelle konsultasjoner:

 • Livsmestring, å ta valg, stå imot press og utvikle en god selvfølelse
 • Livsstil og trivsel; skole, hjem, venner
 • Seksualitet og samliv, seksuell legning, graviditet, SOI (seksuelt overførbare sykdommer)
 • Prevensjon; kondomer, resept på p-piller, og andre prevensjonsmidler
 • Psykososiale problemer, angst, depresjon
 • Selvtillit/identitet
 • Mobbing
 • Skoletretthet, skolefravær
 • Fysiske problemer
 • Rus og tobakk
 • Kost og spiseforstyrrelser
 • Smittevern
 • Det du tenker på

Eleven oppfordres til å selv ta kontakt i gjeldende åpningstider.
Foreldre/foresatte oppfordres også til å ta kontakt ved behov.

 

Samarbeidspartnere i skolehelsetjenesten er:

·         Foreldre/foresatte

·         Skoleadministrasjon og lærerstaben, ressursgruppe

·         Legekontor

·         Tannlegetjenesten

·         Fysioterapitjenesten

·         Pedagogisk Psykologisk tjeneste(PPT)

·         Barnevernstjenesten

·         NAV

·         Psykiatrisk sykepleier

·         Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP

·         Flyktningetjenesten

  

Åpningstider i skolehelsetjenesten (helsesøster er tilstede på skolene) fra 01.01.2015: 

 • Tolga Skole:  Tirsdag fra 08.30-12.00.
 • Vingelen skole: Annenhver mandag (oddetallsuker)  fra kl 11.00-13.30.
Nyheter

barn i engDet er behov for fosterhjem for barn og unge. Fosterhjemstjenesten inviterer derfor i samarbeid med barneverntjenesten i Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal kommune, til et informasjonsmøte om fosterbarn i Tynset Rådhus, torsdag 21. juni, kl. 19.30.  

14.06.2012