Borgerlig vigsel i Tolga

 

Fra 1.1.2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker borgerlig vigsel i Tolga kommune.

 

Prøvingsattest og skjemaer til Folkeregisteret 

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer til dem.  Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet. Les mer hos skatteetaten

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

 

Hvor og når kan vi gifte oss? 

I Tolga kommune gjennomføres vigsler på fredager, mellom klokken 10.00 og 14.00 i kommunens administrasjonsbygg (Brugata 38, servicetorget). 
Dersom brudeparet ønsker vielse på andre steder eller til andre tidspunkt, må det oppgis når dere tar kontakt med oss. For vielser gjennomført på andre steder/tidspunkt vil det tilkomme et gebyr for å dekke kommunens utgifter. Gebyret er fastsatt i kommunenes gebyrregulativ er på kroner 585,- pr time.

 

Hvem står for vielsen? 

I Tolga kommune er det ordfører og varaordfører som vil stå for vielsen.

 

Hvordan bestiller vi tid for vielse? 

Brudepar som ønsker å vies i regi av Tolga kommune kan sende en henvendelse på mail til postmottak@tolga.kommune.no.

I e-posten må følgende informasjon oppgis:

  • Navn på brudepar
  • Kontaktinformasjon
  • Ønsket lokalisering
  • Ønsket dato og klokkeslett
  • Eventuell annen informasjon brudeparet mener er relevant

Prøvingsattest fra Folkeregisteret må sendes kommunen så snart dere har fått den. Avtale om vigsel regnes ikke som endelig før kommunen har mottatt attesten, saksbehandlet denne, og dere har fått en skriftlig bekreftelse fra oss om tid og sted.

 

Hva koster en borgerlig vigsel? 

I Tolga kommune vil vigsel være kostnadsfritt for alle ved vielser gjennomført i kommunens egne lokaler på fredager mellom kl 10.00 og 14.00.

For vielser på andre tidspunkt eller på andre steder, vil det tilkomme et gebyr. Gebyret fremkommer av kommunens gebyrregulativ og er på kroner 585,- pr.time.

 

Hvordan får jeg kopi av en gammen vigselsattest? 

For vigsler gjennomført i perioden 2004-2017, kontakt  Skatteetaten. 

For vielser gjennomført av kommunen etter 1.1.2018, ta kontakt med servicetorget  i kommunen på e-post postmottak@tolga.kommune.no

 

 Kjønnsnøytral ekteskapslov 

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten. 

 

Seremonirommet 

Vielser vil finne sted i servicetorgets lokaler.Rommet vil være enkelt pyntet. Det er sitteplass til 8 gjester i tillegg til brudeparet. Før seremonien kan brudeparet og deres følge kan vente på et av våre møterom frem til seremonien. 

 

Fremmøte 

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel, senest 15 minutter før vielsen skal finne sted. Brudeparet og vitnene må vise legitimasjon før seremonien starter.

 

Vitner 

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. 

 

Språk 

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret hverken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

 

Om seremonien 

Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret. Det åpnes for korte kulturelle/kunstneriske innslag. Dette må avtales med vigsler på forhånd.

Brudeparet og vitnene må vise legitimasjon før seremonien starter. 

 

Ringer 

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

 

Kunstneriske innslag 

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd. Kunstneriske innslag skal ikke overstige fem minutter.

 

Fotografering/filming 

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

 

Kontaktinformasjon: 

Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga. Tlf: 624 96 500.

E-post:  postmottak@tolga.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
09.01.2018