Årets siste kommunestyremøte

Tolga kommuneKommunestyret avholder sitt siste møte for i år, torsdag 14.desember kl. 10.00 på Malmplassen. Budsjett 2018 og økonomiplan/handlingsprogram 2018-2021 er en av sakene som skal behandles. Alle sakene kan ses i møteinnkallinga , tilleggssak 79-17samt vedlegg sak 67-budsjett , vedlegg sak 67 -aktivitetsbeskrivelse,vedlegg sak 68, vedlegg sak 70 , vedlegg sak 71, vedlegg sak 72, vedlegg 2 sak 72.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
06.12.2017