Ble satt pris på for 25 års innsats

25 årsmerke4.desember ble 6 ansatte feiret for 25 års innsats i Tolga kommune. Feringen foregikk på Frivilligsentralen der også ordfører, personalsjef (som er fotograf) og rådmann deltok. På bildet feires Tone Hulbækmo, Hans Fredrik Jacobsen, Snøfrid Tollan, Gunn Kristin Aasheim, Anita Randen (ikke til stede) og Ann Olaug Riseggen (ikke til stede).

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
06.12.2017