Budsjett 2018 og økonomiplan/handlingsprogram 2018-2021

Tolga kommuneFormannskapets innstilling med alle forslag til vedtak er i henhold til kommunelovens § 44.7 og 45.3 lagt ut til alminnelig ettersyn i servicetorget og biblioteket fra 28.11.17 t.o.m 13.12.16. Kommunestyret behandler forslag til - Budsjett 2018 - og Økonomiplan 2018-2021 formannskapets innstilling i sitt møte torsdag 14.12.17 kl. 10.00. Eventuelle merknader må være levert til Tolga kommune, Kommunehuset, 2540 Tolga, eller til postmottak@tolga.kommune.no innen onsdag 13.12.17 kl. 12.00.

 

                      Ragnhild Aashaug

                      Ordfører

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
29.11.2017