2 ledige stillinger som brannkonstabel

stilling ledigMidt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS (MHBR) har ledig 2 faste stillinger som brannkonstabel deltid (1,44%) i Tolga. Stillingen inngår i utrykningsavdelingen i henhold til oppsatt organisering. Søknad med CV sendes til: Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS ved brannsjefen, Kirkevegen 75, 2409 Elverum. Søknadsfrist: 15.september 2017. Se hele utlysningsbrevet her.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
31.08.2017