Valg 2017

Valg stor logo

 

 

 

 

 

 

Informasjon om stortings-og sametingsvalget 2017: 

                         

Stortings-og sametingsvalg 2017 avholdes mandag 11.september.

 

Forhåndsstemming ("tidligstemming") 

Ordinær forhåndsstemmegiving starter 10. august og avsluttes 8. september. I denne perioden kan forhåndsstemme avgis på kommunens servicetorg mellom kl 09.00-14.30.

 

Dersom du vet at du ikke får mulighet til å stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til bostedskommunen din og avtale tid og sted for å avgi stemme, såkalt "tidligstemme". Du trenger ikke valgkort, men ta med godkjent legitimasjon. Har du spørsmål, se også www.valg.no eller kontakt kommunen.

 

Står du i manntallet?  

For å ha stemmerett ved valget må du være innført i manntallet.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.Så snart det lar seg gjøre etter 30.juni, blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicetorg.  Der kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet.  Utfyllende informasjon finner du også her på hjemmesiden.

 

Ordinær forhåndsstemmegivning 

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august og avsluttes 8. september. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide. Dersom du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen 11. september.  Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. Ta med legitimasjon og valgkort. 

  

Forhåndsstemmer mottas på følgende sted: 

Kommunehuset (servicetorget): fra 10. august til og med 8. september alle hverdager

kl 09.00-14.30.

 

Ambulerende stemmegivning (å avgi stemme hjemme): 5.- 7. september.

Stemmeberettigede som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Dette kalles ambulerende stemmegivning. Siste frist for å søke om ambulerende stemmegivning er tirsdag 5. september.  Det er tilstrekkelig med muntlig henvendelse, ring tlf. 624 96500. 

  

 

Valgdagen (valgting) 

På valgdagen 11. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført.  Manntallet er produsert på bakgrunn av hvor du er registrert som bosatt den 30. juni i 2017. Dersom du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles innført i manntallet i den kommunen du har flyttet fra. På valgkortet er det angitt hvilke krets og hvor du skal stemme.

 

I Tolga er det tre stemmekretser og tre stemmelokaler:  

  

·         Vidarheim, Tolga, åpent kl. 10.00 – 18.00 

·         Fjellheim, Vingelen, åpent kl.10.00 – 18.00  

·         Øversjødalen samfunnshus, åpent kl. 12.00 – 17.00 

  

  

Du må ta med deg legitimasjon. Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler registreringen, og det går raskere for deg å stemme hvis du tar det med.

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.

 

Husk at du må ha legitimasjon for å stemme! 

 

Har du spørsmål, se også www.valg.no eller kontakt kommunen.

 

 

Aktuelle linker: 

 

Godkjente valglister i Hedmark

 

 

Regelverk 

 

Folkevalgt 

 

Ordførers oppfordring 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
04.07.2017