TannrekkeDen lokale tannhelsetjenesten er ikke et kommunalt ansvar. Men fordi mange likevel leter på kommunale nettsider om informasjon om tannklinikker, åpningstider, akutthjelp og rettigheter tar vi med dette her.

 


Den offentlige tannhelsetjenesten på Tolga er Hedmark Fylkeskommunes ansvar.  

 

Tolga tannklinikk ligger i 2. etasje i bankbygget.  Dersom du har behov for tannlegehjelp på kveldstid eller i helga, kan gule sider  være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger.

 

Tolga tannklinikk
2540 TOLGA
Tlf. 62 47 40 50
Åpningstid: 0800-1530
E-post: tolga.tannklinikk@hedmark.org 


Tannlege: Tania Sadat-Sanchez
Tannpleier: Jill Connie Sommernes

Tannhelsesekretær: Magnvor Flaten og Torill Wardenær 

 

For øyeblikkelig hjelp, kontakt legevaktsentralen på telefon 62 48 22 11.

 

 

 

Nyheter

Kontakt helse

Legekontoret
Tlf: 62 49 65 01
Legevakt

Tlf:På dagtid hverdager: 62 49 65 02

Tlf: Utenom kontortid: 116117 eller 62 48 22 11
Helsesøster
Torhild Mørch Christoffersen
Mobil: 474 58 104

Folkehelsekoordinator
Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630

Psykisk helse 
mobil:474 76 118
NAV
Tlf: 55 55 33 33

Krisesenter
Tlf: 61 27 92 20
Tannlegen
Tlf: 62 47 40 50
Fysioterapeut
Toril Sæther
Tlf: 975 16 419
Asgeir Hilmarsen
Tlf: 958 69 028

Kreftsykepleier 

Turid Thorbjørnsen
474 55 943
Ruskonsulent
Tone Holte
456 33 158