Utredning kultur og barnehage

1. blomsterplukking

 

Her vil du finne dokumenter fra møter og innspill fra brukergrupper, komité og prosjektgruppa og grunnlagsdokumenter fra utredningsarbeidet for ny barnehage og kulturhus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkomne høringsuttalelser: 

Samarbeidsutvalget, barnehage
Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Barne-og ungdomsrådet
Elevråd Tolga skole
Olsokrevyen
Tolga eldreråd
Tolga IL
Tolga skolemusikk
Tolga-Os janitsjar
Utdanningsforbundet/Fagforbundet
Tolga fritidsklubb

 

 

 

 

 

 

 

Høring: 

 

Mulighetsstudie  

 

Høringsbrev 

 

3D-video av prosjektet 

 

Skisser-mulighetsstudie:

 

Skisse 1:

 

Mulighetsstudie skisse1

 

 

Skisse 2:

 

Mulighetsstudie skisse2

 

 

Skisse 3:

Mulighetsstudie skisse3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktagrunnlag utarbeidet i forbindelse med høringen: 

 

Arealoversikt  Tolga skole
Tallfakta

 

Møter med og innspill fra brukergrupper: 

 

Referat fra åpent møte 7.juni 2017

     Presentasjon på åpent møte 7.6.17

Invitasjon til åpent møte om nytt Vidarheim

Møtereferat komitemøte 15.mai 2017

Arbeidsmøte med foreldre med barnehagebarn 3.april 2017
Foredrag - foreldremøte 3.april 2017
Situasjonsplan ny barnehage-alt.1
Situasjonsplan ny barnehage -alt.2
Situasjonsplan ny barnehage-alt.3
Innspill fra plangruppe barnehage 4.april 2017
Referat fra befaring og møte med foreldre og komite 3.april 2017

 

 

 

Komité og prosjekteringsgruppe: 

 

Møtereferat komitemøte 11.september 2017

Møtereferat prosjekteringsmøte 8. juni

Møtereferat prosjekteringsmøte 15.mai 2017

Møtereferat komitemøte 15.mai 2017

Møtereferat komitémøte 27.april 2017

Møtereferat 7.april 2017-fellesmøte komite og prosjekteringsgruppa

Referat komitemøte 23.mars 2017

Møtereferat prosjekteringsgruppe 8.mars

Referat komitemøte 15.2.17 - Spesifikke krav

 

 

 

 

 

Eldre utgåtte skisser: 

Situasjon-alternativer 2sider

1etg. eksisterende 

2etg. eksisterende 

Alternativ-1 2etg. 

Alternativ-1 1etg. 

Alternativ-2 2etg. 

Alternativ-2 1etg. 

 

Plan 1. Etasje - alt 1 

Plan 2. Etasje - alt 1 

Plan 1. Etasje - alt 2 

Plan 2. Etasje - alt 2 

Situasjonsplan ny barnehage alt1 

Situasjonsplan ny barnehage alt2 

 

 

 

 

Grunnlagsdokumenter: 

 

Prosjektforslag pr.26.01.17 referat
Kommunestyret 260117  Powerpointpersentasjon

Videre utredning kulturhusfasisliteter og detaljplanlegging ny barnehage,k-styresak 81-16 

 

Skisseprosjekt idrettshall og kulturhus, k-styresak 12-15

Brev-skisseprosjekt-idrettshall og kulturhus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
19.09.2017