Utredning kultur og barnehage

1. blomsterplukking

 

Her vil du finne dokumenter fra møter og innspill fra brukergrupper, komité og prosjektgruppa og grunnlagsdokumenter fra utredningsarbeidet for ny barnehage og kulturhus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring: 

Mulighetsstudie

 

Høringsbrevet legges ut etter kommunestyremøtet 22.juni 2017.

 

Faktagrunnlag utarbeidet i forbindelse med høringen: 

 

Arealoversikt  Tolga skole
Tallfakta

 

Møter med og innspill fra brukergrupper: 

 

Referat fra åpent møte 7.juni 2017

     Presentasjon på åpent møte 7.6.17

Invitasjon til åpent møte om nytt Vidarheim

Møtereferat komitemøte 15.mai 2017

Arbeidsmøte med foreldre med barnehagebarn 3.april 2017
Foredrag - foreldremøte 3.april 2017
Situasjonsplan ny barnehage-alt.1
Situasjonsplan ny barnehage -alt.2
Situasjonsplan ny barnehage-alt.3
Innspill fra plangruppe barnehage 4.april 2017
Referat fra befaring og møte med foreldre og komite 3.april 2017

 

 

 

Komité og prosjekteringsgruppe: 

 

Møtereferat prosjekteringsmøte 8. juni

Møtereferat prosjekteringsmøte 15.mai 2017

Møtereferat komitemøte 15.mai 2017

Møtereferat komitémøte 27.april 2017

Møtereferat 7.april 2017-fellesmøte komite og prosjekteringsgruppa

Referat komitemøte 23.mars 2017

Møtereferat prosjekteringsgruppe 8.mars

Referat komitemøte 15.2.17 - Spesifikke krav

 

 

 

 

 

Eldre utgåtte skisser: 

Situasjon-alternativer 2sider

1etg. eksisterende 

2etg. eksisterende 

Alternativ-1 2etg. 

Alternativ-1 1etg. 

Alternativ-2 2etg. 

Alternativ-2 1etg. 

 

Plan 1. Etasje - alt 1 

Plan 2. Etasje - alt 1 

Plan 1. Etasje - alt 2 

Plan 2. Etasje - alt 2 

Situasjonsplan ny barnehage alt1 

Situasjonsplan ny barnehage alt2 

 

 

 

 

Grunnlagsdokumenter: 

 

Prosjektforslag pr.26.01.17 referat
Kommunestyret 260117  Powerpointpersentasjon

Videre utredning kulturhusfasisliteter og detaljplanlegging ny barnehage,k-styresak 81-16 

 

Skisseprosjekt idrettshall og kulturhus, k-styresak 12-15

Brev-skisseprosjekt-idrettshall og kulturhus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
20.06.2017