Inn på tunet

Inn på tunet defineres som tilrettelagte tilbud på gårdsbruk.  Fra 18. oktober 2010, har Nils Helge Myre vært prosjektkoordinator for det tre-årig samarbeidsprosjekt i Tolga og Os. 

Prosjektet skal rekruttere nye gårdbrukere (tilbydere) til å ta imot og organisere opplegg for offentlige etater (brukere), som barnehage, skole, barnevern, helse- og omsorg, psykiatritjenesten og NAV

 

Nå er prosjektet avsluttet. Sluttevaluering av prosjektet kan leses her:

Sluttevaluering Inn på tunet Tolga og Os 

 

Andre dokumenter:
Brosjyre inn på tunet

Huskeliste tidlig demente 

 

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
23.10.2013

Kontakt prosjekter

Ragnhild Aashaug 

ordfører

Tlf:970 40 929  

 

May I.Løseth 

sektorleder samsunnsutvikling

Tlf: 977 46 282