Rørosku
Tolga kommune ble plukket ut blant 52 av landets 430 kommuner, som foregangskommune for å  løfte i økologisk retning. Tolga ble tildelt offentlige midler for å utvikle den økologiske profilen til foregangskommunen ytterligere.
Prosjektet er nå avsluttet men her er målene det ble jobbet med:

 

 

Delmål 1:
Økologisk skolemjølk er et reelt valg og er tilgjengelig i skole, SFO, barnehage Pedagogisk opplegg, undervisningsplaner, fagplaner

Delmål 2:
Økologisk skole frukt og grønt er et reelt valg og er tilgjengelig i skole, SFO, barnehage Pedagogisk opplegg, undervisningsplaner, fagplaner

Delmål 3:
10 prosent øking i omsetting av økomat i dagligvarehandel

Delmål 4:
Gjøre kommunekantina til en økologisk kantine

Delmål 5:
Felles markedsstrategi for økosatsing i Tolga kommune Foregangskommune

Delmål 6:
Produksjon av økologiske grønnsaker i Tolga. Demonstrasjonsfelt

Delmål 7:
Veiledning økologiske samdrifter og opprettholde setring og bruk av utmark

Nyheter

Gård i VingelenTolga matsystem rapport for 2012 er nå ferdig. Den er lagd av UMB masterstudenter i agriøkologi som gjorde feltarbeid i Tolga sept og nov 2012. Her står det mange gode eksempler og ideer til landbruk og mat i Tolga, inkludert Lokalamat Tolga. Tolga_food_system 2012.

02.01.2013
Matdag

Lokalmat Tolga 1. oktober 2011 var en suksess. Over 40 evalueringsskjemaer har kommet inn med mange gode ideer til videreføring i 2012. Nå er datoen fastsatt. Publikum ønsker enda flere lokale utstillere og større variasjon i lokal mat.

02.12.2011

Kontakt prosjekter

Ragnhild Aashaug 

ordfører

Tlf:970 40 929  

 

May I.Løseth 

sektorleder samsunnsutvikling

Tlf: 977 46 282