Prosjekter

Oversikten viser de uavsluttede prosjektene Tolga kommune er direkte involert i. Det er også med prosjekter der kommunen er "deleier". 

 

Prosjekter i Tolga kommune
Prosjekt Kort beskrivelse Avsluttes
Utredning barnehage/kulturhus

Kommunestyret vedtok 23.11.2017 utbygging av barnehage og kulturhus.

Bredbånd i Tolga kommune Tolga kommune har fått statlig støtte til å bygge ut bredbånd i deler av kommunen hvor det pr i dag ikke er tilfredsstillende dekning

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
07.02.2018

Kontakt prosjekter

Ragnhild Aashaug 

ordfører

Tlf:970 40 929  

 

May I.Løseth 

sektorleder samsunnsutvikling

Tlf: 977 46 282