Prosjekter

Oversikten viser de uavsluttede prosjektene Tolga kommune er direkte involert i. Det er også med prosjekter hvor kommunen er "deleier". Noen av prosjektene har egne lenker i venstre marg.

Prosjekter i Tolga kommune
Prosjekt Kort beskrivelse Avsluttes
LUK

Utvikle kommunen politisk og administrativt i rollen som samfunnsutvikler.

Det praktiske arbeidet er rettet inn mot å videreutvikle Vingelen Nasjonalparklandsby.

2013/2014
Innpå Tunet Samarbeidsprosjekt med Os. (Grønn omsorg) 2013
Ivaregga Hopp- og kombinertsenter Utbygging av fire hoppbakker som vinteranlegg 2014
Økoløft Foreløpig avsluttet i 2013. Søkt om videre fortsettelse. 2013
Lokalmat Markedsplass og div. aktiviteter 2014
Adresseprosjekt Gi alle kommunens hus en veiadresse 2013
Gardskart Pålegg gjennom landbruksavtalen 2012
"Vänernlaksen" Samarbeidsprosjekt mellom Hedmark og Värmland om å få tilbake laksen til Klaraälven/Trysilelva.  Interreg-prosjekt mellom Norge og Sverige ?
Bygdebok for Tolga Revidering av slektshistoria ?
Uthus, Dølmotunet Nytt uthus, lager og utstillingslokale. 2013
Idrett og Næring Samarbeidsprosjekt mellom Tolga og Os for å videreutvikle næringsaktivitet knyttet opp mot arrangement innen idrett og kultur. 2013
Sjå vassdraget Opprydding og forskjønning av området langs Tolje-elva fra Ivaregg-dammen og oppover mot Talsjøen. 2013
Boligsatsing i distriktene Tolga er en av 12 utvalgte kommuner i regjeringas satsing på boligbygging i distriktene.  Spesielt fokus på å få bygget flere utleieenheter. 2014

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
08.05.2013

Kontakt prosjekter

Ragnhild Aashaug 

ordfører

Tlf:970 40 929  

 

May I.Løseth 

sektorleder samsunnsutvikling

Tlf: 977 46 282