Ragnhild Aashaug- passfotoRagnhild Aashaug har vært ordfører i Tolga kommune siden oktober 2011, og er nå inne i sin 5.periode som kommunestyrerepresentant, hvorav 4 perioder i formannskapet. Aashaug representerer Senterpartiet.

 

Som ordfører i Tolga er jeg opptatt av at innbyggerne, næringsliv, lag og foreningers møte med kommunen, skal være en positiv opplevelse.

Vi er en liten kommune med tæl som skal inkludere alle og hvor alle innbyggere blir sett på som ressurser. Dersom vi skal lykkes med å skape tilflytting, arbeidsplasser og gode aktivitetstilbud så er vi avhengig av å samhandle. Vi er på samme lag.

 

Derfor vil jeg være åpen og tilgjengelig og du er velkommen til å ta kontakt med meg på:

Mobil:97040929

e-post:ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no

 

Bilder for presse: 

Ragnhild Aashaug 10x12,5


Ragnhild Aashaug- passfoto 

Nyheter

Tolga kommuneÅ kun legge til rette for befolkningsvekst handler om næringsutvikling OG å legge til rette for boligetablering. Finner ikke arbeidsinnflytterne seg bolig, vil næringsveksten gi økt innpendling, mens regionsentrene stikker av med befolkningsveksten. Derfor satser Tolga nå sterkt på boligutvikling på ulike måter. En måte er at kommunen nå ønsker å leie boliger til boligsosialt formål på en langtidskontrakt mot at utbyggerne også stiller like mange boliger til disposisjon for det ordinære markedet. Det er gjort med stort hell i Hamarøy, og gjennom samarbeid med private har Hamarøy kommune lagt det de beskriver som et et kinderegg.

09.07.2015

Earth hourLørdag den 28.mars er det på nytt Earth Hour. I vår klima- og energiplan er denne deltagelsen ett av tiltakene for holdningsskapende arbeid. Tidligere om årene har vi forsøkt å slukke lysene ved alle kommunale bygg. Det har vært mer og mindre vellykket. I år har vi meddelt at vi vil slukke lyset på kommunehuset og gatelysene. Da må du hjelpe oss å lykkes med det på din arbeidsplass. Vedlagt ligger en link om hvorfor vi deltar på dette. http://blogsno.panda.org/earthhour2015/ 

16.03.2015

RørosmatRørosmat får prisen for bevisst arbeid med samarbeid og samhandling. I dette ligger det å bygge opp en merkevare og få på plass en landsdekkenede distribusjon, i tillegg til samarbeidet med reiselivet som f eks «Lokalmarsafari» og «Alltid åpen seter». Rørosmat gjør en strålende jobb for hele regionen slik at foredling med utgangspunkt i våre gode råvarer blir gode lokalmatprodukter som etterspørres .

17.09.2014

I Tolga kommune var det 993 stykker som benyttet seg av stemmeretten sin, det utgjør hele 81,1% av de stemmeberettigede. På landsbasis er den foreløpige valgdeltagelsen 77,6%. Vi har altså en høy valgdeltagelse, og det er jeg veldig glad for. For å kreve sin rett, må en som kjent gjøre sin plikt.

10.09.2013
Ragnhild Aashaug.jpg

Tolga kommune leverer gode tjenester, og det er det all grunn til å løfte frem. Kommunebarometeret er en rangering av kommunene i Norge, og skal gi et bilde av hvordan kommunene yter sine tjenester. Tolga er rangert som nr 24 i landet, og det betyr at vi i snitt leverer noe av landets beste tjenester.

27.05.2013
Ragnhild Aashaug.jpg

Strategisk næringsplan ligger ute til høring. Å skape kultur for næring er visjonen. Det gjøres gjennom å satse på noen områder og bidra til et større regionalt mangfold. Det er også utarbeidet et verdiløfte for å være tydelige på hva du/dere kan forvente av oss, og hva vi kan forvente av deg/dere. Jeg oppfordrer alle til å lese planen og komme med høringsinnspill.

23.05.2013

Tolginger på IdolFredag dro en gjeng Nord-Østerdøler til Oslo for å heie på Astrid. De syntes det var kjempemoro å få være tilstede i ei direkte sending, og få komme på nært hold på IDOL’ene. Budskapet ble; hold fast i drømmen din – den er mulig å nå. Astrid endte på en flott 4.plass, og kommer hjem som Tolga-Ambassadør.

 

29.04.2013
Ragnhild Aashaug

Fjellregionen er på mange måter atypisk i forhold til sammenlignbare regioner. På tross av utfordringer knyttet til beliggenhet og tilgjengelighet så er regionen preget av høyt utdanningsnivå, lav arbeidsledighet, gode levekår og en relativt stabil befolkningsutvikling. Slik skal det fortsatt være! Samferdsel og arbeidsplasser er grunnpillarer for å sikre en fortsatt positiv utvikling.

20.03.2013
Idol

Det er i kveld duket for andre delfinale i Idol. Vi krysser fingrene og ønsker lykke til, til vår egen Astrid Sugaren.
Hilsen Ordfører

15.03.2013

I vinter har flere Ungdommer fra Tolga bemerket seg med sterke resultater innen idrett og kultur. Det er en veldig sterk prestasjon fra ei bygd på ca 1700 innbyggere, og forteller noe om hvor målbevisste ungdommer vi har. Det er det all grunn til å være stolte av!

11.03.2013
8. mars logo

Kvinnedagen ble markert i på Malmplassen Gjestegård med frokost og innledninger. 65 personer som var innom. Marit Gilleberg hadde et humoristisk tilbakeblikk på 100 år med kvinners stemmerett. Steinar Simensen hadde en skoletime i hvordan likestillingskampen har vært fra amasonene og frem til i dag.

08.03.2013

Earth hourLørdag 23. mars kl. 20.30-21.30 er det igjen tid for den verdensomspennende aksjonen Earth Hour. Tolga kommune deltar, gjør du?

05.03.2013

ServitørNy norgesmester gratuleres! Gjermund Nygjelten ble norgesmester for lærlinger som servitør i helga. Tolga kommune gratulerer, og ønsker Gjermund lykke til med videre servitørkarriere. Les mer i dagens Arbeidets rett.
Ordfører

27.02.2013

Tolga kommuneDet har vært ei helg der ungdom fra Tolga kommune virkelig har vist seg frem. Vi gratulerer, og nevner i fleng:

·         Astrid Sugaren med finaleplass i Idol

·         Espen Røe og Kristoffer Sørli med NM-gull for junior i laghopp 
          (for Hedmark)

·         Sølv til Espen Røe i stor bakke i junior NM hopp

For noen fantastiske ambassadører vi har. Gratulerer, og lykke til videre! Hilsen Ordfører

25.02.2013

IdolTolga kommune ønsker Astrid Sugaren lykke til i fredagens semifinale av Idol. Å stå igjen som en av de 40 beste er en sterk prestasjon av ei jente på 17 år, og vi gratulerer med innsatsen så langt! Vi krysser fingre og tær for fredagens konkurranse, og heier på Tolgajenta vår som har tæl til tusen! Hilsen ordfører

21.02.2013
Ragnhild Aashaug.jpg

Fredag 15.februar har ordfører ansvaret for kafeen i Bunåva, og er tilgjengelig for en prat med kaffe og kake fra kl 12.00 – 14.00. Ta med deg en sak du brenner for og kom.

12.02.2013

Min sakNå har Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) åpnet en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Nettportalen som heter www.misak.no vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk.

01.02.2013

FemundløpetÅrets Femundløp går av stabelen torsdag 31. januar. Nytt av året er egen klasse for junior, og i tillegg går klassene F400 og F600. Femundløpet vil bli dekket av lokal og nasjonal presse, og har vokst til et stort og viktig arrangement for regionen. Pr i dag er ca 80 pressefolk akkreditert. Sjekkpunkt Tolga har obligatorisk hvile for juniorløperne og F400, og har som mål å lage en  folkefest.

30.01.2013

OpplandskraftOpplandskraft har sendt sin konsesjonssøknad med KU-utredninger til NVE i begynnelsen av november. Derfor antok man at NVE ville legge ut en høringssak ang utbygging av Tolgafallene i løpet av november/desember.

20.12.2012

GaselleVingelen Utvikling er av avisen Dagens Næringsliv kåret som Gasellebedrift. Dette er den eneste i Tolga kommune i 2012. Gratulerer med resultatet, vi trenger vekst i bedriftene våre! Hva er gasellebedrift  Ragnhild Aashaug, ordfører

30.11.2012

saman om ein betre kommune logo lilaTolga kommune er tatt opp i det nasjonale utviklingsprogrammet «Saman om ein betre kommune»! Sammen med Os kommune har vi søkt om deltagelse i dette programmet, og er veldig glad over å få gjennomslag for måten vi ønsker å jobbe på! Vi er i ferd med å utvikle et samarbeid innen felles ledelse av  NAV og samarbeid innen teknisk, landbruk og skog. I tillegg samarbeider vi om prosjekter som «Idrett som næring», «Inn på tunet» og omdømmskolen.

23.11.2012

Tolga kommuneEr full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille seg ut med noe mer unikt? Tolga og Os kommune er to av i alt 14 kommuner som har fått plass på Distriktssenteret sin årlige Omdømmeskole. Her lærer vi hvordan kommunene kan bruke et godt omdømme som middel til å nå overordnede mål.

13.11.2012
Ragnhild Aashaug

I løpet av året jeg har sittet i ordførerstolen, er det mange saker jeg har vært involvert i. Ordførervervet er mangslungent – særlig i en liten kommune som Tolga. Jeg trives veldig godt! Å opprettholde en glød og en iver for at det er viktig med utvikling i hele Tolga, er kanskje en av de viktigste grunnene som jeg mener taler mot en kommunesammenslåing.  

15.10.2012
Lokalmat 2012 i

Tolga kommune er imponert over responsen og engasjementet rundt lokalmatdagen. Helge Christie har vært initiativtager og en drivkraft for å utvikle denne dagen som viste seg å bli en suksess. Vi anslår at det var opp mot 1000 folk innom, og det er veldig bra. Vi ønsker å rette en stor takk til alle som deltok og alle dere som bidro til at dette arrangementet ble så flott! Vi skal nå bruke høsten på en evaluering av arrangementet for å kunne iverksette forbedringer til neste år.

Ragnhild Aashaug, ordfører»

18.09.2012

El-sykkelSom landets første, starter er vi nå i gang med et Elsykkelprosjekt i turismesammenheng i Rørosregionen. Vi har så smått startet opp med utleie hos Røros Turistkontor, Doktortjønna, Bunåva i Vingelen og Turistinformasjonen på Tolga Bensin.

06.08.2012
Ragnhild Aashaug

Så er det klart for olsok igjen, og jeg gleder meg like mye til denne begivenheten hvert år. I olsokuka er det liv og røre i hele kommunen, med et mylder av små og store arrangement. Det gir meg opplevelser, møter med mennesker, energi, påfyll og tiltakslyst. Olsok i Tolga har fått en sterk posisjon og blitt en merkevare som vi må ta godt vare på.

20.07.2012

Kyr beiterDet er gjennom arbeidet med den nylig vedtatte landbruksmeldinga bygget opp et ambisjonsnivå om å øke matproduksjonen i Norge og kommunisert ut en betydelig vilje til å satse på landbruket. Når en kom til jordbruksforhandlingene, ble ikke dette fulgt opp i praksis. Ordførerne i Fjellregionen støtter bøndene i at tilbudet ikke er godt nok.

15.05.2012

Gratulerer med en sterk 2.plass i den nasjonale bykampen i forbindelse med Earth Hour! Synd vi ikke nådde helt opp når vi først var så nære, men bedre lykke neste gangJ Mer info om dette finner dere nedenfor. Uansett er dette et ledd i hvordan vi kan spare miljøet og klimaet på lang sikt. Hva tenker du om dette? I Tolga kommune har vi vedtatt at vi skal starte miljøfyrtårnsertifisering av av skole- og barnehagene. Dette arbeidet starter i høst. En riktig god og miljøvennlig arbeidsuke ønskes dere.

Ragnhild Aahaug, ordfører. 

16.04.2012
Ragnhild Aashaug

I påska hadde jeg et treff for de som er i aldersgruppa 25 – 40 år, og som har en tilknytting til kommunen enten som fastboende eller utflyttede med oppvekst i Tolga kommune. Postnummeret for Tolga er som kjent 2540, derfor har vi kalt gruppa «Forum 2540». For at vi skal skape en befolkningsvekst i Tolga, er vi helt avhengig av å «dra til oss» flere innen denne gruppen.

11.04.2012
Ragnhild Aashaug

Vi har hatt en fantastisk etterjulsvinter med strålende sol og blinkende snøkrystaller akkurat som på et postkort. Til og med Rørosmartnan og vinterferien  ble en «høydare» i år. Godt vær og vårdrypp er god rekreasjon og bidrar til at optimismen og pågangsmotet får ny næring. Strategisk næringsplan er nå på trappene, og da trenger vi optimisme og pågangsmot. Men hva skal vi så med enda en plan, lurer kanskje du på?

28.03.2012
Sandmælen øvre

Eidsiva er godt i gang med å ferdigstille konsekvensrapportene for Tolga kraftverk. Eidsiva har sagt seg villige til å sende rapportene over til Tolga kommune når de er ferdige, slik at vi kan få bedre tid å sette oss inn i konsekvensene før NVE legges saken på høring.

17.02.2012

la-grande_odyssee2011En stor gratulasjon til hodølen Jean Phillipe Pontier med 3. plassen i sledehundeløpet La Grande Odysse som er et av de største sledehundeløpene i Europa!

Hilsen ordfører

20.01.2012
Tolga skole ansikt

Tolga skole kan vise til et veldig imponerende resultat på de nasjonale prøvene. Gratulerer med en faglig sterk prestasjon og målrettet innsats over flere år!

9. trinn ved Tolga skole er nest best i landet på nasjonale prøver når vi tar gjennomsnitt av resultatene 2 år tilbake i tid. 

21.12.2011
Ragnhild Aashaug

I budsjett i år vedtok også kommunestyret hvilke utredningsoppgaver det skal jobbes med i året som kommer. Dette er en helt ny måte å jobbe på som ble godt mottatt av politikerne.

20.12.2011

Tolga kommune KommunevåpenI dagens aviser kan vi lese om flere flotte resultat oppnådd av personer, kor og bedrifter i Tolga Kommune. Der er imponerende! Gratulerer til dere alle for en strålende innsats, det var vel fortjent!

08.11.2011
Ragnhild Aashaug

Kommunestyret hadde konstituerende møte i går kveld, og undertegnede ble valgt som ny ordfører med Odd Arne Skjæret som varaordfører. Jeg takker for tilliten, og vil gjøre mitt beste for å være en ordfører for alle i Tolga Kommune.

28.10.2011
Mennesker som sitter i et møte

Det innkalles til møte i Formannskapet onsdag 12. oktober (NB! Endret dato) kl. 10.00 på Storstua, Kommunehuset. I tillegg til sakslista blir det orienteringssak om status for framdrift samhandlingsreformen.

Drøftingssaker: Anbudsreglement, Bruk av næringsfondet, Næringssak (u.off).
Sakspapirer      Vedlegg sak 58          Vedlegg sak 59

06.10.2011

Fire år har gått, og det er tid for nye koster i ordførerstolen og i Tolga kommunestyre. Etter  et spennende valg i Tolga, er ny ordfører klar når dette leses. Vi gratulerer uansett SV og Venstre med gode valg. Valgoppslutningen i Tolga var på 72 %, som er i nærheten av det vi hadde ved forrige valg.  Generelt er inntrykket etter valget at velgerne var mere opptatt av personvalg enn partivalg.

26.09.2011

Kontakt politikk

Ordfører:
Ragnhild Aashaug
Mobil: 970 40 929
Varaordfører:
Leif Vingelen

Tlf: 911 45 958