Tolga formannskap 2015-2019

Tolga formannskap består at 5 medlemmer fordelt på 3 partier.
Senterpartiet har 1 respresentanter.

Arbeiderpartiet har 1 representant.

Sosialistisk Venstreparti har 1 representant.

Venstre har 1 representant

 

Representanter

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug, 

ordfører, SP 

Tlf: 62496507(Kontor)
62494646/97040929
 

 Leif Vingelen 120

Leif Vingelen, Varaordfører, SP

Tlf: 911 45 958  

 

Trond Peder Carlsen, V 

Tlf:920 39 383 

Kjell Dalløkken

Kjell Dalløkken, SV
Tlf: 62 48 50 42 /
       472 67 285 
 

 Morten Nyhus 120

Morten Nyhus, AP 

Tlf:482 24 505 

 

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
13.10.2015

Kontakt politikk

Ordfører:
Ragnhild Aashaug
Mobil: 970 40 929
Varaordfører:
Leif Vingelen

Tlf: 911 45 958