Møteplan 2018

Rådmannens ledergruppe Formannskapet Kommunestyret
Onsdag 17.januar kl. 09.00 Torsdag 4. januar kl. 09.30 Torsdag 18. januar kl. 19.00
Onsdag 21.februar kl. 09.00 Mandag 5. februar kl. 09.30 Torsdag 15. februar kl. 19.00
Onsdag 21.mars kl.09.00 Torsdag 8. mars  kl. 09.30 Torsdag 22. mars kl. 9.30
Onsdag 25.april kl. 09.00 Torsdag 12. april kl. 09.30 Torsdag 26. april kl. 19.00
Onsdag 23.mai kl.09.00 Torsdag 3. mai kl. 09.30 Torsdag 24. mai kl. 19.00
Onsdag 20.juni kl.09.00 Torsdag 7. juni kl. 09.30 Torsdag 14. juni kl. 9.00
Torsdag 28.juni kl. 09.30 Torsdag 21.juni kl. 9.30
Torsdag 23. august kl. 09.30 Torsdag 20.september kl. 19.00
Torsdag 6. september kl. 09.30 Torsdag 25.oktober kl. 19.00
Torsdag 11. oktober kl. 09.30

Torsdag 22.november kl. 19.00

Torsdag 1. november kl. 09.30 Torsdag 13. desember kl. 9.30
Mandag 26. november kl. 09.30

 

Formannskapsmøtene holdes på Storstua, kommunehuset.
Kommunestyremøtene holdes på Malmplassen gjestegård

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
01.02.2018

Kontakt politikk

Ordfører:
Ragnhild Aashaug
Mobil: 970 40 929
Varaordfører:
Leif Vingelen

Tlf: 911 45 958