Møteplan 2017

Rådmannens ledergruppe Formannskapet Kommunestyret
Onsdag 20.januar kl. 09.00 Torsdag 12. januar kl. 09.30 Torsdag 26. januar kl. 19.00
Onsdag 22.februar kl. 09.00 Onsdag 15. februar kl. 09.30 Torsdag 16. februar kl. 19.00
Onsdag 15.mars kl.09.00 Torsdag 9. mars  kl. 09.30 Torsdag 23. mars kl. 9.30
Onsdag 19.april kl. 09.00 Mandag 3. april kl. 09.30 Torsdag 27. april kl. 19.00
Onsdag 10.mai kl.09.00 Tirsdag 2. mai kl. 09.30 Torsdag 18. mai kl. 19.00
Onsdag 14.juni kl.09.00 Torsdag 8. juni kl. 18.30 Torsdag 22. juni kl. 9.30
Tirsdag 27.juni kl. 18.30
Onsdag 23.august kl.09.00 Torsdag 24. august kl. 18.30 6.september: Budjettseminar kl 9.30
Onsdag 20.september kl.09.00 Torsdag 14. september kl. 09.30 Torsdag 28.september kl. 19.00
Onsdag 18.oktober kl.09.00 Torsdag 12. oktober kl. 09.30

Torsdag 26.oktober kl. 19.00

Onsdag 15.november kl.09.00 Fredag 10. november kl. 09.30 Torsdag 23. november kl. 19.00
Onsdag 6.desember kl.09.00 Mandag 27. november kl. 09.30 Torsdag 14. desember kl. 9.30

 

Formannskapsmøtene holdes på Storstua, kommunehuset.
Kommunestyremøtene holdes på Malmplassen gjestegård

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
25.02.2016

Kontakt politikk

Ordfører:
Ragnhild Aashaug
Mobil: 970 40 929
Varaordfører:
Leif Vingelen

Tlf: 911 45 958