ivrig elev

Skolene i Hedmark er i gang med en stor satsing som heter "Kultur for læring".

Hovedpunktene i satsningen er:

 

•De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv.

• Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling

• Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis.

 

Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner har et nærmere og mer forpliktende samarbeid.

Nyheter

 

 

Kultur for læring 15. august deltok alle ansatte ved skolene i Nord-Østerdal på felles fagdag om Kultur for læring. Professor Thomas Nordahl la fram resultater fra første runde med kartleggings-undersøkelser og knyttet Kultur for læring til internasjonal forskning om forbedringsarbeid.

4. oktober gjennomførte vi dette skoleårets første nettverkssamling på Tynset. Lars Myhr foreleste om forventninger og profesjonelle læringsfellesskap. Alle skolene i N-Ø møtte med sine ressursgrupper, PPT og skoleeier var representert. Neste samling er 20. november.

Skolene arbeidet i vår med analyse av egne data og utvikling av tiltak i for kollektiv kompetanseutvikling. Arbeidet er samlet og skal presenteres i en felles katalog i Kultur for læring. Dette viser hvilke områder skolene jobber med, for å legge til rette for et bedre læringsmiljø for elevene våre.

 

Skolenes satsingsområder:

 

Tolga skole          Vingelen skole og barnehage

 

 

Gøril Storeng, Rådgiver - skoleutvikling.

 

 
19.10.2017

ivrig elevI forbindelse med at skolene i Hedmark skal i gang med en stor satsning: «Kultur for læring», skal det gjennomføres 3 kartleggingsundersøkelser. Den første undersøkelsen har til hensikt å gi skolene en oversikt over situasjonen denne høsten for å identifisere områder man bør videreutvikle. Les mer informasjon om undersøkelsen her. Mer info om Kultur for læring kommer.

05.10.2016

Kontakt skole og utdanning

Sektorleder Oppvekst:  

Reidun Joten
Tlf: 413 31 883
Virksomhetsleder 
Tolga skole

Reidun Joten
Tlf: 413 31 883

Virksomhetsleder
Vingelen oppvekstsenter:
Ola Borgar Bakos

Tlf: 62 49 47 72

Virksomhetsleder
kulturskolen:
Berit Konstad Graftås

Tlf: 474 84 722

SFO Tolga skole
Roar Stenseth Strømli
Tlf: 404 37 452
SFO Vingelen skole
 

Tlf: 40 03 52 26