Møteinnkallinger og protokoller til Tolga kommunestyre

 

 

2018: 

 

Møteinnkalling 22.mars 2018 og sak 14 OG 15

      sak 16, vedlegg sak 16

      sak 17, vedlegg sak 17

      sak 18

      sak 19

      sak 20

      sak 21

      sak 22

      sak 23

 

Møteprotokoll 15.februar 2018

Møteinnkalling 15.februar 2018

  Sak 10-18

Møteprotokoll 18.januar 2018

Møteinnkalling 18.januar 2018

 

 

 

2017: 

Møteprotokoll 14.desember 2017

Møteinnkalling 14.desember 2017

     tilleggssak 79-17

     vedlegg sak 67 budsjett

     vedlegg sak 67 aktivitetsbeskrivelse

     vedlegg sak 68 reguleringsplan

     vedlegg sak 70 

     vedlegg sak 71

     vedlegg sak 72

     vedlegg 2 sak 72

 

Møteprotokoll 23.november 2017

Møteinnkalling 23.november 2017

      Tilleggssak 63-17

Møteprotokoll 26.oktober 2017

     Tilleggssak 57-17

Møteinnkalling 26.oktober 2017

Møteprotokoll 28.september 2017

Møteinnkalling 28.september 2017

     vedlegg sak 42-17, vedlegg sak 45-17,vedlegg sak46-17.

Møteprotokoll 22.juni 2017

Møteinnkalling 22.juni 2017

Møteprotokoll 18.mai 2017

Møteinnkalling 18.mai 2017

     Vedlegg sak 26-17

     Årsmelding 2016

     Regnskap 2016

Møteprotokoll 23.mars 2017

Møteinnkalling 23.mars 2017

Møteprotokoll 16.februar 2017

Møteinnkalling 16.februar 2017

Møteprotokoll 26.januar 2017

Møteinnkalling 26.januar 2017

    Vedlegg sak 4-17

    Vedlegg sak 5-17

    Vedlegg sak 8-17

 

 

 

2016 

Møteprotokoll 15. desember 2016

Møteinnkalling 15.desember 2016

     Vedlegg budsjett 2017  og økonomisk plan, handl.progr

     Tilleggssak 96-16

     Vedlegg sak 91-16

     Sak 88-16

Møteprotokoll 27.oktober 2016

Møteinnkalling 27.oktober 2016

Møteprotokoll 29.september 2016

Møteinnkalling 29.september 2016

     Vedlegg sak 58-16

      Vedlegg sak 62-16

     Vedlegg sak 64-16

      Vedlegg sak 68-16 

      Vedlegg sak 72-16

      Sak 59-16

      Sak 70-16

      Sak 71-16

 

Møteprotokoll 23.juni 2016

Møteinnkalling 23.juni 2016

     Vedlegg 1

    

Møteprotokoll 25.mai 2016

Møteinnkalling 25. mai 2016

     Vedlegg sak 41/16

     Tilleggssaksliste 25. mai 2016

Møteinnkalling til felles kommunestyremøte fro NØ  04.mai 2016

Møteprotokoll 28. april 2016

Møteinnkalling 28. april 2016

     Vedlegg sak 31-16, møte 28.04.16

Møteprotokoll 16.mars 2016

Møteinnkalling 16. mars 2016

     Tilleggssaker 16.mars 2016

Møteprotokoll 25. februar 2016

Møteinnkalling kommunestyret 25. februar 2016

Møteprotokoll 28. januar 2016

Møteinnkalling 28. januar 2016

     Vedlegg sak 03/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
19.12.2017