Tolga-Nytt

Tolga-Nytt er et informasjonsblad fra kommunen som utgis to ganger i året.
Selv om nettsida er kommunens fremste informasjonsorgan, er det en del som etterlyser informasjon på papir. Tolga-Nytt fungerer derfor som en kortversjon av den aktuelle informasjonen ved utgivelsestidspunktet. Utgivelsene kommer primært i A4-format.

Næringsliv, lag og foreninger kan annonser i Tolga-Nytt.

Priser Annonsering:

1/1 side: kr 1000,-

1/2 side: kr   500,-

1/4 side:  kr  250,-

 

Prisene er inkl.mva.

 

Stoff til Tolga-nytt sendes på e-post.


Her er PDF utgavene av Tolga-Nytt fra nr 4/2010:

 

Tolga-Nytt 1/2018
Tolga-Nytt nr. 1/2017
Tolga-Nytt nr. 2/2016
Tolga-Nytt nr. 1/2016
Tolga-Nytt nr  2-2015
Tolga-Nytt nr. 1/2015
Tolga-Nytt nr. 2/2014
Tolga-Nytt nr. 1/2014
Tolga-Nytt nr. 3/2013
Tolga-Nytt nr. 2/2013
Tolga-Nytt nr. 1/2013
Tolga-Nytt nr. 4/2012
Tolga-Nytt nr. 3/2012
Tolga-Nytt nr. 2/2012
Tolga-Nytt nr. 1/2012
Tolga-Nytt nr. 4/2011
Tolga-Nytt nr. 3/2011
Tolga-Nytt nr. 2/2011 
Tolga-Nytt nr. 1/2011 
Tolga-Nytt nr. 4/2010


 

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
14.03.2016