SFO ved Vingelen skole

Ved Vingelen skole og barnehage går elevene på 1.-4.trinn på skolen hver dag. Lengden på skoledagene varierer fra 4-6 skoletimer. Etter skoletid er det SFO-tilbud i egne lokaler på mandag – torsdag, mens det på fredag er tilbud i samarbeid med barnehagen. Åpningstiden er fram til 16.30 alle dager. Morgen- SFO er organisert i samarbeid med barnehagen.


Det er viktig med et godt pedagogisk tilbud på SFO, som kombinerer frilek og voksenstyrte aktiviteter. SFO har store arealer både ute og inne, som brukes aktivt. Inneværende skoleår er det 30 elever som benytter SFO-tilbudet!

 

De ansatte er:

Ansvarlig: Erlend Andersen

Miljøterapeut: Andrew Watson

Assistent: Elin Grindvoll Gransletten

 

 

Pris for SFO i Tolga kommune: 120,- pr. oppholdstime pr.mnd. + 40,- pr.dag i matpenger.

Det er ingen søskenmoderasjon.

Plass tildeles pr. ukedag for ettermiddags-SFO, mens det er egen påmelding/betaling for morgen-SFO.

Det betales for 10 mnd. I ferier er det tilbud i samarbeid med Regnbuen SFO på Tolga skole. Pris pr. dag 250,- (stengt i juli).

 

Telefon: 40 03 52 26

Publisert av: Ellen Vibeke Solli Nygjelten
29.09.2017

Kontakt skole og utdanning

Sektorleder Oppvekst:  

Reidun Joten
Tlf: 413 31 883
Virksomhetsleder 
Tolga skole

Reidun Joten
Tlf: 413 31 883

Virksomhetsleder
Vingelen oppvekstsenter:
Ola Borgar Bakos

Tlf: 62 49 47 72

Virksomhetsleder
kulturskolen:
Berit Konstad Graftås

Tlf: 474 84 722

SFO Tolga skole
Roar Stenseth Strømli
Tlf: 404 37 452
SFO Vingelen skole
 

Tlf: 40 03 52 26