Jente med bøkerSkolefritidsordningen ved Tolga skole heter Regnbuen. Her legges det størst mulig vekt på frilek.
Gjennom hele året gis barna tilbud om formingsaktiviteter med mer i takt med høytider, helligdager osv.

Regnbuens åpningstider er fra kl. 07.00 til kl. 16.00 alle ukedager. 

 

Måltid og frukt serveres etter skoletid.

Ferier har egne påmeldinger.

Regnbuen har ulike arrangement i løpet av året, som for eksempel: Åpent hus for familiene i september.

Ansvarlig: Reidun Joten, rektor.

Telefon Tolga skole 48 99 98 93 / Regnbuen SFO 40 43 74 52. 

Foreldrebetaling i Regnbuen skolefritidsordning:  

Morgener                           kr. 120,- pr dag pr måned

Økta 14.00 – 16.00            kr. 240,- pr dag pr måned

Skolefri onsdager               kr. 320,- pr måned

Kjøp av enkelt time            kr.  50,-

Matpenger kr. 40,- pr ukedag pr måned.

Barn som venter på skyss har gratis tilsynsplass og betaler kun matpenger. Feriedager og skolens fridager har egne påmeldinger og koster kr. 350,- pr barn pr dag.

 

Det betales for månedene september – juni.  


 

 

 

 

Nyheter

SolSøknadsfrist for SFO 2017-2018 er onsdag 31.mai 2017. Søkndasskjema finner du her.

27.04.2017

Kontakt skole og utdanning

Sektorleder Oppvekst:  

Reidun Joten
Tlf: 413 31 883
Virksomhetsleder 
Tolga skole

Reidun Joten
Tlf: 413 31 883

Virksomhetsleder
Vingelen oppvekstsenter:
Ola Borgar Bakos

Tlf: 62 49 47 72

Virksomhetsleder
kulturskolen:
Berit Konstad Graftås

Tlf: 474 84 722

SFO Tolga skole
Roar Stenseth Strømli
Tlf: 404 37 452
SFO Vingelen skole
 

Tlf: 40 03 52 26