Organisering Tolga kommune

Tolga kommune er organisert i tre sektorer: Oppvekst, Velferd og samfunnsutvikling. I tillegg er stab og støttefunksjon knyttet mot rådmannen.
Organisasjonskart 2017


Rådmannens stab og støtte:
 

Ved siden av rådmannen er det økonomi, personal, servicetorg og en rådgiver som er knyttet mot stab og støtte.

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Rådmann

Harald Sørli (konst.)

Personalsjef

Harald Sørli

Økonomisjef

Jenny Støholen

Fagleder servicetorget

Live Mestvedthagen Ryen

Rådgiver

Kjetil Brodal

 

Oppvekst: 

Under sektor Oppvekst ligger følgende virksomheter/enheter:

·         Tolga skole

·         Vingelen skole- og barnehage

·         Barnehagene i Tolga

·         Tolga kulturskole

 

Lederne i alle enhetene/virksomhetene er delegert fullt ansvar for økonomi, personal og drift innen sin virksomhet. Enhetsleder/virksomhetslederen på Tolga skole innehar i tillegg funksjonen som koordinerende sektorleder. Det innebærer at denne personen har ansvar for å få til samspill, samhandling og synergier innen sektoren. Det er knyttet både mot jobb med budsjett, bruk av personal og det å se sektoren som en helhet.

 

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Virksomhetsleder

Tolga skole/sektorleder Oppvekst

Reidun Joten

Virksomhetsleder

Vingelen skole- og barnehage

Ola Borgar Bakos

Virksomhetsleder

Tolga kulturskole

Berit Konstad Graftås

Virksomhetsleder

Barnehagene i Tolga

Astrid Moen

 

Velferd: 

Under sektor Velferd ligger følgende virksomheter/enheter:

·         Institusjon

·         Helse

·         NAV

·         Re-/habilitering og mestring

Under denne sektor er det en sektorleder som har det overordnede ansvaret for sektoren som helhet, herunder hovedansvar både for personal og økonomi. Under NAV er det lederen statlig ansatt.

 

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Sektorleder

Siv Stuedal Sjøvold

Virksomhetsleder

Institusjon

Elisabeth Grøtli

Virksomhetsleder

Helse

 Karen Prytz

(kommunelege 1)

Virksomhetsleder

NAV

Synnøve Narjord

(statlig ansatt)

Virksomhetsleder

Re-/habilitering og mestring

Berit Flatgård

 

Samfunnsutvikling: 

Under sektor Samfunnsutvikling ligger følgende virksomheter/enheter:

·         Teknisk

·         Plan

·         Kultur/utvikling

·         Landbruk

 

Lederne i alle enhetene/virksomhetene er delegert fullt ansvar for økonomi, personal og drift innen sin virksomhet. Enhetsleder/virksomhetslederen på Plan innehar i tillegg funksjonen som koordinerende sektorleder. Det innebærer at denne personen har ansvar for å få til samspill, samhandling og synergier innen sektoren. Det er knyttet både mot jobb med budsjett, bruk av personal og det å se sektoren som en helhet.

 

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Virksomhetsleder

Plan/koordinerende sektorleder samfunnsutvikling

May Irene Arnevik Løseth

Virksomhetsleder

Teknisk

Hallvard Urset

Virksomhetsleder

Kultur/utvikling

Eivind Moen

Virksomhetsleder

landbruk

Kjersti Ane Bredesen

 
 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
08.03.2018

Kontakt administrasjon

Personalsjef:

Harald Sørli

Tlf: 974 31 178

Rådmann:
Stein Halvorsen
Tlf: 414 72 123

Økonomisjef
Jenny Støholen 
Tlf: 45 63 71 73

Kontakt Tolga kommune

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00

Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook