Kommunevåpenet

Kommunevapen_fargerKommunen har valgt klokka fra den gamle smeltehytta på Tolga til motiv på sitt kommunevåpen. Smeltehytta var i drift fra 1660-åra og fram til 1871. I denne 200-årsperioden betydde virksomheten ved smeltehytta svært mye for bygdelagene i Tolga kommune.
Klokka har følgende tekst: "Tolgen schicht clock anno 1708".

 

Den er støpt i Amsterdam, er 32 cm.
Klokka eksisterer ennå som klokke på Hyttstua som i dag stå gjennoppført på Malmplassen i Tolga sentrum. Klokka symboliserer en virksomhet som fikk stor betydning for Tolga og bygdene omkring. Smeltehytta på Tolga og bergverksdrift i Vingelen medførte et behov for handverkere med sin yrkestradisjon.

 

Denne yrkestradisjonen har plassert Tolga kommune i en særstilling med gode muligheter for industri, handverk, jordbruk og handel.

I tillegg ga det arbeid for kol- og malmkjørere fra Vingelen, Hodalen og Holøydalen.

Kommunevåpenet er tegnet av Jarle Skuseth etter et oppdrag fra Tolga kommune.

Kommunevåpenet ble godkjent i statsråd 14. juli 1989 med følgende bestemmelser:

"Tolga kommunes våpen blir: I rødt ei gull klokke. Tolga kommunes flagg blir: I rødt ei gul klokke." 

 

Kopier av hyttklokka står i dag i ekspedisjonen på Kommunehuset og på taket av Hyttstua.

 

Hyttstua med hyttklokkaHyttklokka i ekspedisjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kopi av Hyttklokka

 

 

      Kopi av hyttklokka på
        taket av Hyttstua  

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
14.03.2016

Kontakt administrasjon

Personalsjef:

Harald Sørli

Tlf: 974 31 178

Rådmann:
Stein Halvorsen
Tlf: 414 72 123

Økonomisjef
Jenny Støholen 
Tlf: 45 63 71 73

Kontakt Tolga kommune

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00

Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook