3_fjellregionen_kommune_oversikt_2
Tolgaslekt
Multimediabrosjyre Tolga
Flytt hit
Nyheter

Tolga-oversiktsbildeMandag 25.juli kan alle som ønsker å bli litt bedre kjent med Tolga kommune, være med på en guidet busstur i hver bygd. Det blir satt opp buss med avgang fra kommunehuset kl. 10.00. På programmet står notdraging i Langsjøen, Øversjødalen, Hodalen kirke og skole, Tolga sentrum og Vingelen. Turen er gratis. Påmelding gjøres til servicetorget i Tolga kommune: postmottak@tolga.kommune.no / tlf: 624 96 500, innen 18.juli. Se hele programmet her. Turen er en del av årets Olsok-arrangement.

 

 

UTSATT FRIST!!! FREDAG 22. JULI Kl. 12.00

21.07.2016

Tolga-oversiktsbildeMandag 25.juli kan alle som ønsker å bli litt bedre kjent med Tolga kommune, være med på en guidet busstur i hver bygd. Det blir satt opp buss med avgang fra kommunehuset kl. 10.00. På programmet står notdraging i Langsjøen, Øversjødalen, Hodalen kirke og skole, Tolga sentrum og Vingelen. Turen er gratis. Påmelding gjøres til servicetorget i Tolga kommune: postmottak@tolga.kommune.no / tlf: 624 96 500, innen 18.juli. Se hele programmet her. Turen er en del av årets Olsok-arrangement.

 

 

UTSATT FRIST!!! FREDAG 22. JULI Kl. 12.00

21.07.2016

 Markedsdag på Dølmotunet lørdag 23. juli - Auksjonsliste 

Dølmotunets Venner arrangerer i år for 22. gang Markedsdag på Dølmotunet fra kl. 09-17, med tradisjonell auksjon inne på tunet kl. 15-17, med Ola Rye som auksjonarius. 140-150 gjenstander. Klikk på overskrifta for å se auksjonsliste og noen bilder.

20.07.2016

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli 2016 forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

 

• forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr

 

 

Les hele saken her

20.07.2016

styrevervregisteretStyrevervregistereret er nå oppdatert. KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten. 

Når kommunestyre/fylkesting eller generalforsamling i kommunal bedrift har vedtatt å tilslutte seg Styrevervregisteret, innhentes automatisk opplysninger om den enkelte fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser. Folkevalgte og ansatte i kommunen, fylkeskommunen eller det kommunale selskapet skal være kjent med at deres navn og verv/stilling publiseres i Styrevervregisteret. Direkte link til styrevervregisteret for Tolga sin del kan du se her. Den ligger også som fast link i høyre marg på hjemmesiden vår.

15.07.2016
Kontakt

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00
uke 27 - 32

 
Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook

Lenker

Destinasjon røros logo 
Fjellregionen 

 

Nasjonalparklogo 

Logo Forollhogna villreinområde
Fylkesmannen i hedmark logo 
Logo LVK


Norge.no 


 

   

Vingelen.com logo  

styrevervregisteret