Tolgaslekt
Utredning kultur og barnehage
Multimediabrosjyre Tolga
Nyheter

Dialogmøte mellom pårørende og fagfolk.

DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

Les hele invitasjoner i linken under.

Invitasjon Møteplass vår 2018

 

 

12.12.2017

3 dagers kurs med første kursdag 25. januar 2018.

Kurset retter seg mot alle som skal arbeide med personalsaker eller som sporadisk har personalansvar.

 

Les invitasjon til kurset her

12.12.2017

Informasjonsmøte om Arkivutdanning, torsdag 14. des. på Tynset og Røros. 

Viktig å melde seg på om en ønsker å delta!

Tynset   https://www.facebook.com/events/1929400720411415/?active_tab=about 

Røros  https://www.facebook.com/events/262253567637242/   

12.12.2017

SakspapirerFormannskapet avholder sitt møte i forkant av kommunestyremøtet torsdag 14.desember kl. 08.30-10.00 på Malmplassen gjestegård. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, forslag til planprogram er en av sakene som skal behandles. Alle sakene som skal behandles kan ses i møteinnkallinga.

08.12.2017

AvløpNy lokal forskrift for spredte avløpsanlegg vil tre i kraft 1. januar 2018. Den er publisert på Lovdata . Forskriften er felles for kommunene i Nord-Østerdal.

Bygging av nytt spredt avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak (etter plan- og bygningsloven. Det samme er også rehabilitering eller hovedombygging av eksisterende avløpsanlegg. I tillegg krever nytt – eller endret avløpsanlegg egen utslippstillatelse etter forurensningslov (Forurensningsloven og kap. 12 i forskrift om begrensning av forurensning /  forurensningsforskriften) og lokale forskrifter.   I utgangspunktet skal avløp fra boliger, hytter, virksomheter og annet som har innlagt vann tilkobles offentlig avløp der dette finnes – jf. pbl § 27-2 andre og tredje ledd.
Andre steder, og der reguleringsplan eller kommuneplan åpner for innlegging av vann og avløp, skal dette løses ved at det bygges eget eller felles spredt avløpsanlegg. For nærmere info om hvilke type anlegg som kan godkjennes i Tolga kommune – se lokal forskrift.  

 

08.12.2017
Aktivitetskalender
14.12.17
09:30
Gå til Kalender
Kontakt

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00

Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook

Lenker

Destinasjon røros logo 

 
Tolgaslekt

Fjellregionen

 

 

 


 


Logo LVK


Norge.no 


 

   

Vingelen.com logo  

styrevervregisteret

  Nasjonalparklogo

outtt-logo-black