Utredning kultur og barnehage
Tolgaslekt
Multimediabrosjyre Tolga
Nyheter

Opplandskraft 

Kongen i Statsråd har i dag fredag 21. april 2017 gitt konsesjon for å utbygging av Tolga Kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) nettilknytning i Tolga kommune i Hedmark. Tolga kommunestyre har gjort tydelig vedtak på at de ønsker en kraftutbygging velkommen, med tydelige krav til betingelsene. Det er derfor med stor glede man må registrerer at det er gitt en konsesjon, og det ser ut til at de fleste av kravene til vilkår som Tolga kommune stilte er ivaretatt gjennom konsesjonsbetingelsene. Selvsagt er en slik utbygging omfattende og vil ha konsekvenser. Det har vært ulike meninger underveis. Det vil det sikkert fortsatt være, men vi er svært glade for å ha fått en avklaring.

Tolga kommune jobbet veldig grundig med sine høringssvar for å ivareta flere hensyn best mulig. Det er gledelig å registrere at man synes å ha fått gjennomslag for veldig mange at de element og forhold har spilt inn og vært opptatt av. Spesielt viktig er det inn mot fiske og forhold rundt dette. Sikkerhet rundt kraftforsyningen i regionen er et veldig viktig samfunnselement som vil bety svært mye for Rørosregionen. Vannkraft er altså et viktig element i miljøperspektivet.

Spenningen vil nå knytte seg til om Opplandskaft DA vil benytte den konsesjonen de har fått og om de faktisk vil og kan iverksette en utbygging.

Tolga kommune vil om Opplandskraft DA nå går for utbygging være en aktiv medspiller og god vertskommune for utbyggingen. En slik utbygging vil bety veldig mye både for Tolga og hele regionen. Det er snakk om en investering i underkant av 1 milliard kroner.

Sett fra kommunestyrets ståsted som har ønsket en utbygging, er dette en viktig og gledelig dag.

 

Ragnhild Aashaug

ordfører i Tolga kommune

21.04.2017

Tolga kommuneTINE Råvare har kommet til enighet med Støholen på Tynset om ombygging av lokaler med en 10 årig leiekontrakt av lokaler til TINEs tankbiler. Sjølsagt skulle vi gjerne hatt disse arbeidsplassene i Tolga kommune, og Tolga kommune har vært i kontakt med flere lokale aktører om muligheten for å realisere et garasjeanlegg for dette. Her var det ingen egnede lokaler for ombygging og med et nybygg ble man ikke konkurransedyktige på pris. Den korte tidsfristen var også en utfordring. TINE Råvare hadde krav til utforming, pris og leietid, og det er derfor bra det kom fram en løsning på Tynset som gjør at TINE Råvare forblir i regionen, og vi ønsker de lykke til videre!

 

Vi takker for samarbeidet med TINE, og dersom det igjen blir aktuelt med et meieri for TINE i regionen, så har Tolga gode tomtealternativer for det!

 

Ragnhild Aashaug

ordfører 

  

21.04.2017

Tolga kommuneNeste møte i kontrollutvalget er 27.april. Se hele møteinnkallingen her.

20.04.2017

FYSAK_logo tolga      Det blir ingen trim i dag, 19/4.

 

     Neste trim blir onsdag 26/4 og onsdag 2/5

19.04.2017
sol

Sætershallen 2.MAI Kl. 19:30 

 

Det vil bli informasjon om nye frister og søknadssystem for søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Nå er det ikke lenger mulig å levere søknad på papir- KUN ELEKTRONISK.

 

Ta gjerne med egen PC for å legge inn søknad, men husk da på bankbrikke evnt. ark med PIN-koder for innlogging i Altinn.

 

Enkel bevertning

Velkommen!

 

Hilsen Landsbruks-damene ved Tolga Kommune

 

10.04.2017
Aktivitetskalender
27.04.17
19:00
27.04.17
19:00
02.05.17
09:30
18.05.17
19:00
08.06.17
18:30
Gå til Kalender
Kontakt

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00
uke 27 - 32


Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook

Lenker

Destinasjon røros logo 
Fjellregionen 

 

Nasjonalparklogo 

Logo Forollhogna villreinområde
Fylkesmannen i hedmark logo 
Logo LVK


Norge.no 


 

   

Vingelen.com logo  

styrevervregisteret