Veier og gatelys

GatelysTolga kommune har til sammen 183 km kommunale veier.
Av dette er 157,30 km grusveier og 25,7 km vei med fast dekke.

Brøyting og strøing
Brøyting blir satt i gang ved 10 cm (tørr snø) snøfall, og normalt skal alle veier være brøytet innen ett døgn. Brøyting vil i hovedsak skje innenfor vanlig arbeidstid. Ved snøfall utenfor vanlig arbeidstid vil ikke brøyting bli satt i gang før etter 15-20 cm (tørr snø) snøfall.

Ved glatt føre vil det kun bli strødd på spesielt vanskelige punkter. Gang-/sykkelveier vil bli prioritert ved brøyting og strøing. Tette stikkrenner vil bli tint opp i løpet av ett døgn.

Her ser du oversikt over brøytemannskap og ansvarsområder:

Hvem brøyter hvor
Instruks for snøbrøyting

 

Gatelys 

Gatelysene er tente til kl. 24.00 i perioden 15.08 – Earth hourmarkering siste lørdag i mars.

Det gjennomføres en hovedreparasjon hver høst. Igjennom sesongen gjøres det kun utskifting av mørke pærer dersom det er flere sammenhengende pærer som er mørke, eller lyspunktet vurderes å ha en viktig funksjon trafikksikkerhetsmessig.
Gatelysene stenges kl. 00.00

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
12.11.2013

Kontakt tekniske tjenester

Vei og vedlikehold bygg:  

Hallvard Urset
Tlf: 481 16 318

Brann:
MHBR:  

Tlf. 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 959 29 121
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
(kl. 09.00 - 15.00)

Tolga vannforsyning
Tlf: 62 49 65 00

Hodalen vannverk:
Tlf: 62 49 60 14

Vingelen vannverk:
Tlf: 62 49 45 11

Øversjødalen vannverk
Tlf: 62 49 62 28

Helgesbekken (Eid)  

Tlf: 62 49 46 35
Tolgen vannverk (Hauan)
Tlf: 62 40 42 08