Vannforsyning

Tolga vannforskyning er kommunal fra 1.1. 2016. De andre vannverkene i Tolga er alle private.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsboliger i Tolga kommune

Her følger liste over vannverkene med kontaktpersoner og telefonnummer:
NB: Frosset vann og rør på eiendom er eiers ansvar - ikke vannverkene.

Vannverk  Kontaktperson Telefonnummer
Tolga vannforsyning Tolga kommune 62 49 65 00
Tolga vannforsyning drift Kommunalteknisk vakt 959 29 121
Hodalen Johanne Aas Rye 62 49 60 14
Vingelen Vassverk sa 917 06 303
Øversjødalen Anders Ellefsplass 62 49 62 28
Tolgen vannverk (Hauan) Svein Fauskanger 62 49 42 08
Helgesbekken-Eid Ola Jordet 62 49 45 36

 

                  
Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
04.01.2016

Kontakt tekniske tjenester

Vei og vedlikehold bygg:  

Hallvard Urset
Tlf: 481 16 318

Brann:
MHBR:  

Tlf. 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 959 29 121
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
(kl. 09.00 - 15.00)

Tolga vannforsyning
Tlf: 62 49 65 00

Hodalen vannverk:
Tlf: 62 49 60 14

Vingelen vannverk:
Tlf: 62 49 45 11

Øversjødalen vannverk
Tlf: 62 49 62 28

Helgesbekken (Eid)  

Tlf: 62 49 46 35
Tolgen vannverk (Hauan)
Tlf: 62 40 42 08