00001660

Tolga kommune er tilsluttet det interkommunale selskapet FIAS som ivaretar kommunens forpliktelser når det gjeldere renovasjon. Gjennvinningsstasjonen på Tolga ligger ved Hodalsveien og er åpen hver torsdag kl. 14.00 - 18.00. Lørdagsåpent enkelte lørdager høst og vår. Se egen annonsering. Returpunktet ligger i Stea ved den gamle Snekkerfabrikken. Der kan du returnere papp, kartong, glass og metall.

Nyheter

GjenvinningFIAS har utvidet åpningstiden på Tolga gjenvinningsstasjon fra 2016, og nå er den åpen hver torsdag kl. 14.oo - 19.00.

De er også i gang med lørdagsåpne stasjoner, og på Tolga er det åpent lørdag 7.mai, 25.juni og 13.august.

02.05.2016

Mahnaz og Amar lavI samarbeid med flerkulturell rådgiver Mahnaz Moayeri har FIAS laget en sorteringsveileder som er oversatt til flere språk, både arabisk, somali, tigrinja, farsi, polsk, russisk, spansk og engelsk. Vi håper dette vil være til god hjelp og en ekstra motivasjon for innflyttere og andre fremmedspråklige til å komme i gang med kildesortering. Veilederen kan lastes ned her.

27.01.2015

FiasMed nye biler og innføring av kildesortert plast har det vært  behov for en fornyelse av informasjonsmateriellet til FIAS. Ny brosjyre som beskriver renovasjonstilbudet vil bli distribuert til alle husstander denne uka.

09.09.2014

FiasTyngden på restavfallsposene har gått opp etter at ordningen med retur av plast ble innført. FIAS sier i dag til  Arbeidets Rett at sekker med restavfall over 20 kg. settes igjen. Les mer på Retten.no

19.08.2014

FiasPlastinnsamling starter i juli og hentes sammen med papir. Første plasthenting blir 10.juli og vil sammen med papir hentes hver fjerde uke framover.

30.06.2014

FiasFIAS inviterer til åpen dag på hovedanlegget på Eid torsdag 19.juni kl. 15 - 17. 

Ordfører i Tolga kommune, Ragnhild Aashaug foretar offisiell åpning kl. 16.30 og 
Tolga -Os janitsjar står for musikken. Benytt anledningen til å få se et moderne anlegg for miljøvennlig avfallshåndtering. Se program for dagen her. 

 

06.06.2014

FiasI uke 23 starter tømming og avvanning av septikanlegg i Tolga. Det kjøres følgende rute:Tolga vest for Glåma fra Telneset, via Vingelen og til grensen mot Os. Senere følger:Tolga øst for Glåma fra Telneset til sentrum, og deretter fra Øversjødalen til Tolga sentrum. Kumlokk skal være lett tilgjengelig, og om nødvendig merkes for bedre synlighet. Jord, sand, gress og lignende over/rundt lokk skal fjernes. Vi gjør oppmerksom på at det er innført forbikjøringsgebyr som påløper dersom anlegg ikke er klargjort/tilgjengelig for tømming. Henvendelser kan rettes til renovatøren, FIAS på tlf 62 49 48 00.

22.05.2014

Sekkeutdeling1 lavAvfallssekker fra FIAS deles ut til alle boliger i løpet av mai. Ta kontakt med FIAS på tlf. 62 49 48 00 dersom du ikke har fått sekk. Mer informasjon finner du på www.fias.no.

09.05.2014

PlastavfallFIAS melder at innsamling av kildesortert plast starter i juli 2014. Ren og tom plastemballasje legges i blanke, perforerte plastsekker som settes ut for henting på rute. Plast hentes samtidig med papir. Sekker for plast, papir og restavfall deles ut til boliger i løpet av mai. Trenger du ekstrasekker for plast, kan det hentes på gjenvinningsstasjonen og på kommunens servicetorg. 

 

31.03.2014

FiasFIAS melder at ekstrasekk for julepapir kommer i postkassa før jul. Da får du også miljøkalender for 2014 med tømmeplan og sorteringsveileder.

02.12.2013

FiasGjnnvinningsstasjonen på Tolga er åpen lørdag 11. mai kl. 11.00 - 14.00. Alle typer avfall kan leveres inn til FIAS' betjente gjenvinningsstasjoner. For husholdninger er de fleste avfallstyper gratis, ettersom transport og behandling dekkes av renovasjonsgebyret. Enkelte avfallstyper må man betale for, ut fra prinsippet "forurenser betaler". Les mer om priser.

 

03.05.2013
Plante i hånd

Vi minner om at kommunedelplan for avfall og miljø er på offentlig høring.  

Planen har en ambsiøs målsetting om karbonnøytral avfallshåndtering innen 2020, og foreslår bla. utredning av tiltak for mer kildesortering og materialgjenvinning. Les mer på Fias.

07.03.2013
Fias

FIAS melder at de må avlyse rute 5 Tolga/Vingelen/Telneset for henting av restavfall i dag torsdag 17.01.2013. på grunn av kulde. Restavfall blir ikke hentet før på neste ordinære hentedag, 31.01.2013.

17.01.2013

Kun Røros og Tynset gjenvinningsstasjoner er åpen i jula. På Røros er det åpent torsdag 27. desember kl. 11.00 - 14.00. På Tynset er det åpent fredag 28. desember kl. 11.00 - 14.00.

17.12.2012

Julesekk og kalender 2012FIAS har startet utdeling av julesekk og miljøkalender for 2013. I miljøkalenderen finner du oversikt over tømmedager og åpningstider på gjenvinningsstasjonen, samt en sorteringsveileder. Bruk julesekken når du skal kaste gavepapiret, og sett den ut til henting sammen med annet restavfall på første henting etter nyttår.  Utdelingen gjennomført innen 17.desember.

22.11.2012
Container

For å gi hyttefolk et bedre sorteringstilbud endrer FIAS nå sitt tilbud på de ubetjente returpunktene. I  containerne der man tidligere skulle kaste kartong, blir det nå mulig å kaste både kartong og annet papir. Mange hyttefolk har etterlyst et bedre sorteringstilbud for papir, og FIAS håper tilbudet blir tatt imot som en god nyhet.

27.09.2012

Gjenvinningsstasjonen på Tolga er åpen førstkommende lørdag 1. september mellom kl. 11.00 og 14.00.

29.08.2012

Log FiasMan kan lett glemme å sette ut eller gjøre klart avfallet til tømmedag. FIAS tilbyr nå en ny SMS-varslingstjeneste, hvor den enkelte husholdning (eller virksomhet) selv kan melde seg på tjenesten og motta melding om henting av avfall kvelden før ordinær tømmedag.

09.03.2012

Kontakt tekniske tjenester

Vei og vedlikehold bygg:  

Hallvard Urset
Tlf: 481 16 318

Brann:
MHBR:  

Tlf. 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 959 29 121
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
(kl. 09.00 - 15.00)

Tolga vannforsyning
Tlf: 62 49 65 00

Hodalen vannverk:
Tlf: 62 49 60 14

Vingelen vannverk:
Tlf: 62 49 45 11

Øversjødalen vannverk
Tlf: 62 49 62 28

Helgesbekken (Eid)  

Tlf: 62 49 46 35
Tolgen vannverk (Hauan)
Tlf: 62 40 42 08