Feiing

Feiere på taket
MidtHedmark brannvesen har ansvaret bl.a for brannforebyggende arbeid, opplæring, kontroll av piper og ildsteder samt feiing.

Fullstendig informasjon finner du hos MHBR. 

For kontakt ring 62 43 32 20
eller send e-post.

Ved brann ring 110. 


Gebyrer feiing og tilsyn

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
23.04.2012

Kontakt tekniske tjenester

Vei og vedlikehold bygg:  

Hallvard Urset
Tlf: 481 16 318

Brann:
MHBR:  

Tlf. 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 959 29 121
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
(kl. 09.00 - 15.00)

Tolga vannforsyning
Tlf: 62 49 65 00

Hodalen vannverk:
Tlf: 62 49 60 14

Vingelen vannverk:
Tlf: 62 49 45 11

Øversjødalen vannverk
Tlf: 62 49 62 28

Helgesbekken (Eid)  

Tlf: 62 49 46 35
Tolgen vannverk (Hauan)
Tlf: 62 40 42 08