MidthedemarkTolga brann- og redningsvesenet er en del av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS  som dekker kommunene Trysil, Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Våler, Rendalen, Folldal, Tynset og Tolga. 
Nils-Erik Haagenrud er brannsjef i det nye selskapet som eies av de ti kommunene.

MHBR har ansvaret bl.a for brannforebyggende arbeid, opplæring, kontroll av piper og ildsteder samt feiing. Fullstendig informasjon finner du hos MHBR. 
For kontakt ring 62 43 32 20 eller send e-post. Ved brann ring 110. 

Brosjyre om MHBR.

Nyheter

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS søker etter to feierlærlinger fra høsten 2017. De søker etter én feierlærling i Trysil og omegn, og én feierlærling i Nord-Østerdal og omegn. Søknadsfrist 14. august. Se hele utlysningen her.

11.07.2017

brannvernukaNorsk brannvernforening arrangerer også i år Nasjonal brannøvelse. Alle oppfordres til å gjennomføre en brannøvelse i september, dette kan være hjemme, på arbeidsplassen (bedrifter, skoler, institusjoner osv.) Mer informasjon og påmelding kan gjøres her.

02.07.2014

AvtalegiroVil du bestille AvtaleGiro mot Midt-Hedmark brann og redning? Klikk bildet til venstre for å gjøre avtale. Du kvitterer med BankID.

19.03.2013
Midthedemark

Midt-hedmark brannvesen har laget en informasjonsbrosjyre om sin virksomhet. den kan du lese både digitalt og på papir. Papirutgaven semdes ut til kommunene i dag.

26.10.2012

Barn i brannbilLørdag den 22. september 2012 vil brannstasjonen holde åpen dag mellom kl. 11 og kl.14. Det vil der være anledning til å sitte i en brannbil, spyle med brannslange, hilse på brannmenn. Dette er avslutningen på brannvernuka som fokuserer på at alle bør gjennomføre brannøvelse i eget hjem og å avtale et trygt møtested utenfor boligen om en brann skulle inntreffe.

10.09.2012

Brann i husMidt-Hedmark Brann- og Redningsvesen melder at "Røykvarslerens dag "er alltid 1 desember, og i år er Aksjon boligbrann 6-7-8 desember. Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Norsk brannvernforening og Gjensidige.

   

28.11.2011

Kontakt tekniske tjenester

Vei og vedlikehold bygg:  

Hallvard Urset
Tlf: 481 16 318

Brann:
MHBR:  

Tlf. 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 959 29 121
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
(kl. 09.00 - 15.00)

Tolga vannforsyning
Tlf: 62 49 65 00

Hodalen vannverk:
Tlf: 62 49 60 14

Vingelen vannverk:
Tlf: 62 49 45 11

Øversjødalen vannverk
Tlf: 62 49 62 28

Helgesbekken (Eid)  

Tlf: 62 49 46 35
Tolgen vannverk (Hauan)
Tlf: 62 40 42 08