Person med basketball
Hei du, bli støttekontakt !


Tolga kommune trenger både unge og godt voksne personer til samvær med barn, unge, eldre og funksjonshemmede mennesker, med ulike bistandsbehov. Slik at vi kan bistå dem til å få ei aktiv og meningsfylt fritid.

Du vil være med på å øke menneskets livskvalitet, og sette vedkommende i stand til å mestre fritidens krav og ønsker.

Du har lyst til, og glede av å hjelpe et menneske
Du har evne til å gjøre det hyggelig for andre
Du er flink til å snakke med folk
Du er en god lytter
Du er lett å be
Du er glad i mennesker
Du er romslig
Du har 3-4 timer pr. uke som andre trenger

Nyheter

Kontakt sosiale tjenester

Flyktningtjenesten:
Tlf 62 49 65 00
Krisesenter:
Tlf: 61 27 92 20
NAV-kundesenter:
Tlf. 55 55 33 33