En person som drikker
Personer med rusproblemer kan henvende seg til NAV Tolga for å få opplysninger om institusjoner og hjelpetiltak. Hvis du trenger hjelp til å komme ut av rusmiddelmisbruk, uavhengig av hvilken type rusmiddel du misbruker, kan du henvende deg til NAV Tolga.I første omgang vil NAV forsøke å hjelpe deg i nærmiljøet ditt utenfor institusjon. Hjelpen varierer ut fra hvilke behov du har. For at hjelpen skal bli så effektiv som mulig, samarbeider sosialtjenesten om nødvendig med andre deler av hjelpeapparatet. Eksempler på samarbeidspartnere er helsetjenesten og psykisk helsevern både i og utenfor institusjon. Er du skoleelev er det aktuelt å samarbeide med skoleverket. Har du arbeide, kan det være aktuelt å samarbeide med arbeidsplassen om et støtteopplegg.

Hvis hjelp utenfor institusjon ikke nytter, skal sosialtjenesten sørge for at du får plass i institusjon dersom dette finnes og det ikke er ventetid for å få plass. Institusjonsplass er noe både sosialtjenesten og du selv kan ta initiativ til. Ved enkelte institusjoner er det mulig å ta med barn. NAV kan også gi hjelp som retter seg spesielt mot familien til den som misbruker rusmidler. Vi står gjerne til disposisjon dersom det er noen spørsmål

 

Nyheter

PÅRØRENDE TIL RUSAVHENGIGE-Landsforeningen mot stoffmisbruk 

www.motstoff.no 

  

Nytt Prosjekt tilbud til  minoritetsetniske pårørende: 

http://www.motstoff.no/2016/08/18/tilbud-til- minoritetsetniske-parorende -av-rusavhengige/

 

Pårørendes rettigheter – Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer 

 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/250/Parorendes-rettigheter-informasjon-til-parorende-av-pasienter-med-psykiske-lidelser-og-rusmiddelproblemer-IS-2145.pdf 

24.08.2016

Tone HolteTone Holte er ansatt som ruskonsulent i 100 % prosjektstilling innen kommunalt rusarbeid i Os og Tolga kommuner fra 01.08.15-31.07.16, hvorav 50 % i Tolga Kommune. Tone har en bachelor i sosialt arbeid, har videreutdanning i rus og har jobbet i mange år innen rusarbeid.

Ruskonsulenten skal jobbe både forebyggende, kartlegge russituasjon i kommunene, bistå de som har et ønske om å komme ut av rusavhengighet og følge opp de som har ulike behov for bistand knyttet til rusmiddelproblemer.

07.09.2015

Kontakt sosiale tjenester

Flyktningtjenesten:
Tlf 62 49 65 00
Krisesenter:
Tlf: 61 27 92 20
NAV-kundesenter:
Tlf. 55 55 33 33