Bosetting og inkludering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hovedlandsrennet 2017 på Tolga).

 

Enhet for bosetting og inkludering (Flyktningetjenesten) er organisert under NAV med koordinator for bosetting og inkludering i 100% stilling, programrådgiver i 70% stilling og veileder for samfunnsdeltagelse i 50% stilling.


Koordinator Ingeborg Haave
Tlf. 480 14 690
 

 

Programrådgiver Åste Øverby  

Tlf. 624 96 519  

 

Veileder Espen Heitmann  

Tlf. 90 26 16 30 

 

Koordinator for bosetting og inkludering, Ingeborg Haave, er vikar for Lars Sankar-Øyan fram til 1/9 - 2018.

 

Kontortid: Mandag- fredag: Kl. 9.00 - 15.30.

 

Enheten har ansvar for å koordinere bosetting og integrering av flyktninger, følge opp deltagelsen i introduksjonsprogrammet for flyktninger, samt jobbe for inkludering av målgruppen i arbeids- og samfunnsliv.

Enhet for bosetting og inkludering gjennomfører bosettinger i henhold til kommunestyrets vedtak, og i samarbeid med IMDI. Enheten arbeider for å sikre at den enkelte flyktning som bosettes i Tolga kommune, raskest og best mulig skal kunne etablere seg og starte i introduksjonsprogrammet. Det legges vekt på å innrette arbeidet på en slik måte at flyktningene blir aktive og ansvarlige deltakere i sin egen etablering. Dette skal i sin tur gi et godt grunnlag for å bli selvstendige og produktive bidragsytere i det norske samfunnet. 

 

Tolga kommune skal bosette 10 nye personer i 2017. Dette inkluderer familiegjenforeninger.

 

I de siste årene har kommunen hovedsakelig bosatt folk fra Somalia, Syria og Eritrea, men det bor mennesker med opprinnelse fra omtrent 20 ulike land i Tolga.


 

Nyheter
Stolt butikksjef Rawda overrekker kroner 5037,- til TV-aksjonen 2017

Overskuddet fra flyktningenes bruktbutikk på Tolga går til TV-aksjonen NRK 2017 og UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Det gode formålet ble bestemt tidlig i år, av flyktninger selv og tjenesten for bosetting og inkludering i Tolga kommune.

20.10.2017

tommel oppInkludering Tolga (flyktningtjenesten) i samarbeid med Frivilligsentralen har åpen bruktbutikk i 2. etasjen på Frivilligsentralen, onsdager kl. 13-15 og 19-21. Pengene går til TV-aksjonen 2017-læring i krig. Ta turen innom eller se mer informasjon her.

09.03.2017

Tynset oppløringssenter

Skolestart: mandag 22.08.2016 

kl. 09.00 

Sted: Tynset Opplæringssenter 

Sjukehusveien 8,  

Tynset 

 

 

 

Mer informasjon, trykk her

08.08.2016

regjeringenKMD har lyst ut tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Mer informasjon om tilskuddsordningene, regelverk og søknadsskjema finnes på nettsidene. Søknadsfrist er 15. november 2015 og 1. mai 2016. En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai, er at det er midler igjen på tilskuddspostene. Vi ber også om at søknader sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no.

20.10.2015

Hender fra ulike nasjonerDet er mye oppmerksomhet nå om dagen for hvordan vi kan hjelpe til i den humanitære krisen vi nå står overfor med en flyktningestrøm som er større enn under 2. verdenskrig. Derfor har Tolga kommune sagt ja til å ta imot ekstra flyktninger dette året. I august kom det en familie på 6 fra Syria, og det kommer ytterligere 3 til. Vi tar også i mot flyktninger fra andre land som har behov for beskyttelse og hjelp.

04.09.2015

undervisning%2024. juni starter et kurs for innvandrere som har lyst til å starte egen bedrift.  Dette er et forberedende kurs som skal gi deltakerne grunnlag til å få et bedre utbytte av de ordinære etablererkursene som kommer etter sommerferien. Målgruppa for kurset er innvandrere som ønsker å starte egen bedrift samt nyetablerere. Mer informasjon finner du her.

13.03.2015

tommel oppEr du kommet fra et annet land og bor, eller går på skole, eller jobber i Fjellregionen?

Regionrådet for Fjellregionen ønsker deg og vennene dine velkommen til en sosial sammenkomst onsdag 25. februar 2015  kl. 18.30-21.00 i kantina i Kompetansesenteret på Tynset. Se hele invitasjonen her.

Have you moved to Norway from a foreign country?  Are you living, studying or working in Fjellregionen? Regionrådet for Fjellregionen welcomes you and your friends to a social gathering where you can meet other immigrants, politicians, representatives of voluntary organizations and new and old friends: Wednesday, February 25th. at 18.30 - 21.00

Location: Tynset Kompetansesenter, Aumlivegen 4c. 2500 Tynset. For further information press here

17.02.2015

HuskRegionrådet for Fjellregionen setter nå opp 2 nye norskkurs,- et på dagtid og et på kveldstid. Kurset er godt egnet for arbeidsinnvandrere i regionen, eller andre som trenger å kvalifisere seg i norsk på grunnskolenivå. Påmelding til dagny.mills@hedmark.org innen onsdag 21. jan 2015. Mer informasjon finnes på www.fjellregionen.no

14.01.2015

Kommunevåpen rød-gul 010323Tolga kommune vil også i år tilby norskkurs for interesserte arbeidsinnvandrere. Kurset vil foregå tirsdagskvelder fra kl. 19.00-21.00. For å kunne starte opp kurset må det være minimum 5 deltagere. Påmelding kan gjøres til: dorthe.iversen@tolga.kommune.no tlf. 62 49 65 20, eller til servicetorget i Tolga kommune: 62 49 65 00.  Frist for påmelding er 8.september 2014. Kurset vil starte opp i løpet av september.

 

25.08.2014

Hamran introkursOnsdag formiddag gjestet deltakerne på introduksjonsprogrammet Hamran.   Språket var ikke noe problem. Derimot var det nok ikke like enkelt å skjønne at verdens største hoppbakke (Vikersund) er nesten fire ganger større enn storbakken på Hamran! Men alle lovte å komme tilbake når snøen kom. Dette er et anlegg for alle, uavhengig av alder, bakgrunn og ambisjoner!

 

25.06.2014

undervisning%202Gå inn  her. Her får du svar på:

Hvordan melder jeg meg opp?

Når kan jeg ta norskprøven?

Hva koster norskprøven?

Hvor kan jeg ta norskprøven?

02.04.2014

Lærer underviser fremmedspråklige voksne eleverI høstens norskundervisning for innvandrere starter 19. august. Undervisningen holdes på Tynset og har inntil 20 timer i uka. Semsteravgift er kr 3900,-. For påmelding kontakt Tynset opplæringssenter. Tlf: 62 48 58 90 eller e-post.

Mer informasjon

24.06.2013

I forbindelse med rapporten «Derfor blir vi her", arrangerer Internasjonalt Råd i Tynset Kommune, Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark Fylkeskommune og Distriktssenteret seminar om inkluderingarbeidet i Fjellregionen. For mer info les her.

23.10.2012
utenlandske damer på matdag

Internasjonalt råd i Tolga kommune grep sjansen til å få vise fram noe av mangfoldet i matkulturer i kommunen vår på lokalmat festivalen 15.september. Nye innbyggere har med seg sin egen matkultur og  her var det anledning til å kjøpe seg somalisk krydret te, eritreisk kaffe (laget fra bunnen av, brent malt og kokt på stedet over et kullfat).

21.09.2012

Ny i NorgeInformasjonsbrosjyren "Ny i Norge" er nå laget som eget nettsted på norsk, tysk, pols, engelsk og litauisk. Nettstedet inneholder praktiske opplysninger fra offentlige etater. Emnene er flytting til Norge, arbeid, barn og skole, helse, fritid, transpor og tjenester. Ny i Norge.

08.03.2012
j0439465

Tolga er en kommune med mange nasjonaliteter. Nå har biblioteket samlet bøker og depotsamlinger på fremmedspråk i en egen avdeling. Her er det også lettlestbøker for voksne, grammatikker og et par språklærebøker med tilhørende lydbøker.

23.02.2012
Flyktninger illustrasjonsfoto

Tolga kommunestyre har i sak 133/11 vedtatt at Tolga kommune kan ta i mot inntil 7 flyktninger etter anmodning fra IMDI i 2012.
Det legges også som føring i kommunestyreperioden

19.12.2011
kvinne

Frivilligsentralens internasjonale kvinnegruppe har flere spennende temakvelder på gang de kommende månedene. Det blir faglig innledning og deretter hyggelig samvær med enkel servering. Tidspunkt: Kl. 18.00 - 20.30. Påmelding til Rigmor Lundberg på tlf. 62 49 60 11 / 918 50 483.

17.10.2011