Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Voksen leser med barn

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er organisert som en del av Tynset kommune, men yter tjenester til 6 kommuner i regionen: Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal, Os og Rendalen. PP-tjenesten er en faginstans som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

Tjenesten gir også direkte hjelp til ungdom og voksne.

Ansatte i PPT er mye ute på skoler og barnehager, men kontoret er betjent via Servicetorget, slik at du får lagt igjen beskjed.

Du får mer informasjon på Tynset kommunes nettsider.

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
03.04.2017

Kontakt PPT

Leder 

Ragni Hole

tlf: 62 48 50 53

mobil: 941 70 519