Dame leser i bøkerMålet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. Les mer i Lov om voksenopplæring.

 
 

 
 
 
 

Nyheter

Tynset oppløringssenter

Skolestart: mandag 22.08.2016 

kl. 09.00 

Sted: Tynset Opplæringssenter 

Sjukehusveien 8,  

Tynset 

 

 

 

Mer informasjon, trykk her

08.08.2016

Gutt leser[1]Tynset opplæringssenter kan lære deg norsk. Da må du:  

·       ha oppholdstillatelse til å bo i Norge

·       bo i Tynset, Alvdal, Tolga eller Folldal kommune

·       melde deg på kurs. I Tolga tar du kontakt med:Kristina Jenssen på 92834421 kristina.jenssen@tolga.kommune.no.  

 

  

  

18.12.2013

Kontakt skole og utdanning

Sektorleder Oppvekst:  

Reidun Joten
Tlf: 413 31 883
Virksomhetsleder 
Tolga skole

Reidun Joten
Tlf: 413 31 883

Virksomhetsleder
Vingelen oppvekstsenter:
Ola Borgar Bakos

Tlf: 62 49 47 72

Virksomhetsleder
kulturskolen:
Berit Konstad Graftås

Tlf: 474 84 722

SFO Tolga skole
Roar Stenseth Strømli
Tlf: 404 37 452
SFO Vingelen skole
 

Tlf: 40 03 52 26