Nyheter

Dame får hjelp med medisinerHjemmebaserte tjenester har laget tre nye brosjyrer om sine tjenester. En om hjemmehjelp, en om trygghetsalarm og en om hjemmesykepleie. Brosjyrene får du ved henvendelse Omsorgstunet, eller du kan laste dem ned fra herfra:

 

Brosjyre hjemmehjelp 

                           Brosjyre hjemmesykepleie  

                           Brosjyre trygghetsalarm

17.10.2016

faksimile rettenTorsdag 17. desember åpnet Lyngmostuan, omsorgsleiligheter i bokollektiv, ved Tolga omsorgstun. Kommunen håper de nye omsorgsboligene utfyller et allerede godt omsorgstilbud i kommunen, slik at vi kan gi innbyggerne et tilbud tilpasset den enkeltes behov. Ut fra åpningen å dømme har vi i alle fall fått en god start, med fornøyde beboere, ansatte og utbyggere.

22.12.2015
Hjemmesykepleie

Fylkesmann i Hedmark v/ sosial- og helseavdelingen fortar årlig tilsyn i helse – og omsorgstjenesten i kommunene.  Hva de etterser, varierer fra år til år. Etter mange oppslag i aviser og Tv, har de nå fokus på ernæring. De har til nå foretatt tilsyn i syv kommuner vedr. forebygging og behandling  av underernæring i sykehjem og i hjemmetjenesten.

28.09.2012

Kontakt omsorgstjenester

 

Virksomhetsleder PLO:
Siv Stuedal Sjøvold
Tlf: 915 27 252

Fagleder hjemmebasert: 

Berit Flatgård  

Tlf 474 53 628

Fagleder sykehjem:
Elisabeth Grøtli 

Tlf. 400 22 104 

Fagleder demens: 

Ann-Kristin L.Sandvik

Tlf: 488 66 714

Ergoterapeut:
Rigmor Bjørsagård

Tlf 47 97 11 30

Konsulent:
Linn Veronica Grue

Tlf: 62 49 64 50 /498

Fagleder TFF 

Fredrik Axthorne

Tlf: 474 74 404

Kjøkkensjef:
Sissel Hegseth
Tlf: 40 43 56 48

Sykehjem, pleieavdeling:    
Tlf: 400 32 025

Hjemmebaserte tjenester:   
Tlf: 488 92 118
Koordinerende kontakt, hjelpemidler:
Tlf: 62 49 64 50

Samordning aktiviteter:
Ann Kristin Sandvik
Tlf: 488 66 714
Kreftsykepleier
Turid Thorbjørnsen
Tlf 474 55 943

Dagtilbud Helbladgården: 

40 02 92 83/ 99 26 64 64