Folk på turFriluftsloven sier at allmennhetens ferdsel i utmark er fri.
Herunder også ferdsel med båt på vann og vassdrag.


For bruk av motor gjelder Lov om motorferdsel i utmark og Lokal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, Tolga kommune. Se eget punkt i venstre marg.

  

 

Hund i utmark


Husk at det er båndtvang i henhold til viltloven i perioden 1. april - 20. august.

Som et utgangspunktet er det aldri tillatt å la hunden løpe fritt omkring uten at den følges på forsvarlig måte.

 

Bålbrenning i eller i nærheten av skogsmark er forbudt i tiden 15. april til 15. september. 

 

Husk:
Lukk igjen grinder og le etter deg!
Rydding av rasteplass og teltplass er selvsagt - avfallet bærer vi med hjem!
Orienter deg om lokale bestemmelser for jakt- og fiske!
    

Nyheter

Militærfartøyer i vinteromgivelserForsvarets vinterskole vil i perioden uke 3 og utover drive vinterøvelser i området Tolga Østfjell. De vil operere i hele området fra Tolga sentrum og ut mot Femunden. I tillegg vil Hærens befalsskole gjennomføre skimarsj i samme område 26-31 jan, 9-14 febr og 23-28 febr.

15.01.2013