Flytt hit

Astrid Moen-sommerdag i Bjørsjølia  Kari Nygaard_130821_Båtliv i  Bjørsjøen


Tolga er en aktiv og levende kommune nord i Hedmark, sentralt plassert mellom to regionsentra, Tynset og Bergstaden Røros. Tolga er en del av verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. For å komme til Tolga tar man av fra RV3 ved Tynset og fortsetter FV30 mot Røros. I Tolga ligger også den frodige og levende fjellbygda Vingelen med sitt unike kulturlandskap, og med statusen Nasjonalparklandsby. Det er et godt utbygd kollektivtilbud  både innad i kommunen og inn og ut av regionen, med både bra veinett, Rørosbanen og flyplass på Røros.

 

Å bo i Tolga 

Tolga er en liten kommune i folketall med omlag 1600 innbyggere. Likevel har kommunen et av de beste tjenestetilbudene i landet;

vi har landets beste skoler og barnehager. Tolga skole hadde det beste resultatet i regning i nasjonale prøver i 2017. Tolga kommune ble nummer 3 på kommunebarometeret for 2017 der Tolga skole inntok 1.plassen.  I januar 2018 fikk Tolga kommune KS sin skoleeierpris.

 

Vi har full barnehagedekning, en nyskapende kulturskole, bank, butikk, prisbelønnet bibliotek, svømmebasseng, lysløyper, gjestegård, legesenter, tannlege, osteopat og fysioterapeut, splitter nytt treningssenter, og splitter nytt aktivitets- og hoppanlegg! Her er også et yrende organisasjons-, kultur- og idrettsliv med med et mangfoldig av tilbud og aktiviteter. Det er kort avstand til både Tynset og Røros og det du ikke finner servicetilbud på Tolga finner du der. Eksempelvis kino og desentraliserte studie- høgskolesenter.


Kommune med tæl
 

Tolga er ei innovativ landbruksbygd. Ny teknologi tas i bruk og den økologiske andelen er høy.  Ellers finnes ulike småbedrifter og småindustri ved siden av servicebedrifter og kommunen som er den største arbeidsplassen.  En kommune med tæl – det er kommunens slagord og henspeiler den stå-på-viljen som preger hele kommunen. Her har alle en mulighet til å bli med å skape det gode lokalsamfunnet.

 

Ønsker du mer informasjon om Tolga? 

Tolga2020 er et treårig prosjekt  (2016-2019) hvor formålet er å få flere innbyggere til Tolga. På deres hjemmeside finner du mer informasjon om kommunen og mulighetene her.


Adkomst
 

Røros har flyplass med to avganger daglig til Oslo. Vi har mange tog og bussavganger i døgnet og det er fullt mulig kunne reise til og fra Tolga på en dag med møter i Trondheim, Oslo eller Hamar. Fra Tolga stasjon er det gangavstand til flere av boligfeltene/tomtene i Tolga. Til boligfeltet Vesleåsen i Vingelen og Hodalen cirka ei mil, og til boligtomtene Øversjødalen er det om lag fire mil.

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
29.09.2014

Kontakt Flytt hit

Tolga kommune:

Tlf. 62 49 65 00

 

Tilflyttingsvert:
Dorthe Iversen:
Tlf: 62 49 65 20

Mobil: 976 73 314
 

Ordfører: 

Ragnhild Aashaug
Tlf: 62 49 65 07
Mobil: 970 40 929