Fradeling, oppmåling og kart

Kontaktperson for fradeling og oppmåling er Per Urseth tlf 62 49 65 04. 

 


 

Tjenester etter matrikkellova 

Matrikkelopplysninger
Opplysninger om eiendommer, adresser og bygninger kan du få ved å kontakte kommunen. Utskrift fra matrikkelen er gebyrbelagt.

Tjenester etter forurensningsloven
Utslipp fra separate avløpsanlegg

Kartdata 

Tolga kommune deltar i et samarbeid om kartdata for Nord-Østerdal. Dette er et nytting verktøy i mange sammenhenger. Du kan finne eiendommen din, naboene dine, størrelsen på tomta, måle avstander, skrive ut kartutsnitt og se flyfoto for store deler av kommunen. Trykk på logoen til høyre og du kommer direkte til kartdata for Nord-Østerdalen. Brukerveiledning finner du her.

 

Lover og forskrifter 

Gebyrer og nyttige lenker  

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
08.02.2016

Kontakt Bolig og eiendom

Byggesaksbehandler: 

Tore Skjøtskift

Tlf: 62 49 65 18
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
Brann og feiing:
MHBR

Tlf: 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 95 92 91 21
Eiendomsskatt:
Hallvard Urset
Tlf. 62 49 65 00
Tolga vannforsyning: 
Tlf:95 92 91 21
(Kommunalteknisk vakt)