Hukommelsesteamet i Tolga kommune

Demensteam

Kommunens hukommelsesteam består av sykepleiere og hjelpepleiere, og et godt samarbeid med lege og ergoterapeut. hukommelsesteamet består av ressurspersoner innenfor området demens, og er behjelpelig med kartlegging og utredning av demens.

 

Hva kan hukommelsesteamet gjøre? 

-          Bidra til at flest mulig, i samarbeid med fastlegen får stilt riktig diagnose, og dermed kan få riktig behandling.

-          Være med å finne et best mulig tilrettelagt tilbud ut fra personens (eventuelt pårørendes) behov.

-          Være bindeleddet mellom pasienten og pårørende og hjelpeapparatet for øvrig.

 

Hvordan foregår utredningen?   

Hukommelsesteamet mottar som regel et henvendelsesskjema fra fastlege, men også andre kan fylle ut henvendelsesskjemaet. Utredningen gjøres alltid i samarbeid med vedkommende fastlege.

Hukommelsesteamet bruker kartleggingsverktøyet som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Teamet tar kontakt for å avtale hjemmebesøk, hvor også pårørende er tilstede. Hjemmebesøket tar ca 2 timer, og tar sikte på kartlegging av:

-          Aktiviteter i dagliglivet

-          Mental funksjon og atferd

-          Pårørendes situasjon

-          Nettverk

-          Hjelpebehov

Etter hjemmebesøket ferdigstilles innsamlede data og utredningspapirene sendes til fastlegen for konklusjon og diagnostisering.

 

Kontaktinformasjon: 

Henvendelsesskjema Hukommelsesteamet

Her finner du kontaktinformasjon til hukommelsesteamet i Tolga kommune.

Informasjonsbrosjyre om Hukommelsesteamet i Tolga kommune finner du her.

 

Informasjon om demens og nyttige nettsider:  

helsenorge.no 

aldringoghelse.no 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
09.05.2017

Kontakt omsorgstjenester

 

Virksomhetsleder PLO:
Siv Stuedal Sjøvold
Tlf: 915 27 252

Fagleder hjemmebasert: 

Berit Flatgård  

Tlf 474 53 628

Fagleder sykehjem:
Elisabeth Grøtli 

Tlf. 400 22 104 

Fagleder demens: 

Ann-Kristin L.Sandvik

Tlf: 488 66 714

Ergoterapeut:
Rigmor Bjørsagård

Tlf 47 97 11 30

Konsulent:
Linn Veronica Grue

Tlf: 62 49 64 50 /498

Fagleder TFF 

Fredrik Axthorne

Tlf: 474 74 404

Kjøkkensjef:
Sissel Hegseth
Tlf: 40 43 56 48

Sykehjem, pleieavdeling:    
Tlf: 400 32 025

Hjemmebaserte tjenester:   
Tlf: 488 92 118
Koordinerende kontakt, hjelpemidler:
Tlf: 62 49 64 50

Samordning aktiviteter:
Ann Kristin Sandvik
Tlf: 488 66 714
Kreftsykepleier
Turid Thorbjørnsen
Tlf 474 55 943

Dagtilbud Helbladgården: 

40 02 92 83/ 99 26 64 64